„Moudrost je znalost, která je v samém jádru osobnosti, o kterou se tvrdě bojuje celý život a které se potom používá pro všeobecné dobro.“

Jaro Křivohlavý1
český psycholog a spisovatel 1925 - 2014
Reklama

Podobné citáty

Eleanor Roosevelt foto

„Nikdy si nemyslíte znalosti pro moudrost. Jeden vám pomáhá žít; druhý vám pomůže udělat život.“

—  Eleanor Roosevelt manželka Franklina Delano Roosevelta a první dáma Spojených států 1884 - 1962

Původní znění: Never mistake knowledge for wisdom. One helps you make a living; the other helps you make a life.
 Seneca foto
Reklama
Jimi Hendrix foto

„Znalosti mluví, ale moudrost naslouchá.“

—  Jimi Hendrix americký kytarista a zpěvák 1942 - 1970

Bill Gates foto
Philip Zimbardo foto

„Jádro našich životů se dá rozdělit na dva druhy akcí. Ty, které uděláme, a ty, které nikoliv.“

—  Philip Zimbardo Americký sociální psycholog, autor Stanfordského vězeňského experimentu 1933

Marilyn vos Savantová foto

„Na získání znalostí je třeba studovat; ale abychom získali moudrost, musíme pozorovat.“

—  Marilyn vos Savantová 1946

Původní znění: To acquire knowledge, one must study; but to acquire wisdom, one must observe.
Reklama
 Démokritos foto

„Nerozumní se řídí zisky náhody, znalí zisky moudrosti.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie 460

Tomáš Akvinský foto

„Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost.“

—  Tomáš Akvinský italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 - 1274

Reklama
Sigmund Freud foto
Aldous Huxley foto
Karel Čapek foto
 Seneca foto
Další