„Pro mne si nepřijde 'smrt', ale Bůh. Smrt není nějaký přízrak anebo hrozná příšera, jak se znázorňuje na obrazech. V katechismu se říká, že 'smrt je odloučení duše od těla', nic jiného.“

Poslední aktualizace 7. ledna 2021. Historie
Terezie z Lisieux foto
Terezie z Lisieux10
jeptiška Francouzského Řádu bosých karmelitánů 1873 - 1897

Podobné citáty

„Vím také, že smrt je jediný bůh, který přijde, když ho voláš.“

—  Roger Zelazny americký spekulativní prozaik 1937 - 1995

I know, too, that death is the only god who comes when you call.

Empedoklés foto

„Smrt je společná tělu i duši.“

—  Empedoklés starověký řecký filozof -490 - -430 př. n. l.

Martin Amis foto
Citát „Smrt. Je to tečka, anebo čárka?“
Valeriu Butulescu foto

„Nevím, proč by koronavirová smrt měla být jiná smrt.“

—  Martina Vašáková Narozena 20. 9. 1964 v Praze. Prim. doc. MUDr., PhD., pneumoložka, primářka Pneumologické kliniky 1. LF UK a Fakultní T… 1964

O onemocnění COVID-19
Zdroj: Časopis Reflex č. 18 2020, str. 23-27

Jan Neruda foto
Victor Hugo foto
Hérakleitos foto

„Naše žití je smrt jiných a žití jiných je naše smrt.“

—  Hérakleitos před-sokratovský řecký filozof -535

Zdroj: Hérakleitos, Zl. B 77b.

„Říká se, že nejhorší je smrt z vyděšení. To se nám odehrává před očima.“

—  Roman Češka český poslanec (1996–1998) 1964

Zdroj: Časopis Reflex č. 39, 2020, str. 28 - 33

Epiktétos foto
Anton Pavlovič Čechov foto
Marcus Tullius Cicero foto
Countee Cullen foto
Bob Marley foto
Igor Orozovič foto
Karl Rahner foto

Související témata