Empedoklés citáty

 Empedoklés foto

7   28

Empedoklés

Datum narození: 490 př. n. l.
Datum úmrtí: 430 př. n. l.

Empedoklés z Akragantu byl řecký filosof předsokratického období. Definoval jakožto základní látky všeho bytí dodnes známé čtyři elementy: oheň, vodu, vzduch a zemi. Empedoklés byl pluralista. Hnací síla všeho dění jsou u něho dvě prasíly: láska - síla sjednocující, a nenávist- síla oddělující. Pod vlivem těchto sil svět pulsuje mezi stavem naprosté jednoty a stavem naprostého rozdělení. Náš svět je možný mezi temito dvěma extrémními stavy.

Citáty Empedoklés


Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .