„Krutost k bezbranným zvířatům je v očích Božích mnohem větším hříchem než lupičství a je trestána pouze nepatrnou pokutou.“

Poslední aktualizace 25. ledna 2020. Historie
Axel Munthe foto
Axel Munthe23
švédský lékař 1857 - 1949

Podobné citáty

Romain Rolland foto
Romain Rolland foto
Adolph Knigge foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Jean Rostand foto
Bertha von Suttner foto

„Věda nesnímá z mučitelů zvířat hřích.“

—  Bertha von Suttner rakouská nositelka Nobelovy ceny, pacifistka a spisovatelka 1843 - 1914

Olga Tokarczuková foto
John Charles Ryle foto

„Zkoumej svoje srdce. Vidíš v něm nějaký sklon nebo návyk, o kterém víš, že je zlý v očích Božích? Je-li tomu tak, neotálej naň zaútočit. Ustav si ihned, že jej odložíš. Nic nekalí zrak mysle tolik a neotupuje svědomí tak jistě, jako strpěný hřích. Může být jen malý, ale není o nic méně nebezpečný.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) Examine your own hearts. Do you see there any habit or custom which you know is wrong in the sight of God? If you do, don't delay for a moment in attacking it. Resolve at once to lay it aside. Nothing darkens the eyes of the mind so much, and deadens the conscience so surely, as an allowed sin. It may be a little one, but it is not any less dangerous.

Jean Paul foto
Charlie Chaplin foto
Charles Spurgeon foto

„Je-li zde člověk, který by mi řekl, že hněv Boží je příliš těžký trest za jeho malý hřích, zeptám se ho, je-li ten hřích malý, proč se ho nevzdá?“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892

Originál: (en) If there be a man before me who says that the wrath of God is too heavy a punishment for his little sin, I ask him, if the sin be little, why does he not give it up?
Zdroj: Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 224.

Matthew Henry foto

„Když hříchy lidí dosáhnou až do nebe, hněv Boží dosáhne až na zem.“

—  Matthew Henry teolog z Walesu 1662 - 1714

Originál: (en) When the sins of a people reach up to heaven, the wrath of God will reach down to the earth.
Zdroj: [Henry, Matthew, Commentary to the Whole Bible: Revelation, Chapter XVIII., http://www.ccel.org/ccel/henry/mhc6.Rev.xix.html, 6.9.2006, 2.2.2015, Christian Classic Ethereal Library, angličtina]

Citát „Bezmyšlenkovitost je největší hřích rozumu.“
Alexander Sergejevič Puškin foto
Josef Čapek foto
Arthur Schopenhauer foto
Mark Twain foto
Honoré De Balzac foto
Paul Henry Dietrich Holbach foto
Arditti Michael foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“