František Palacký citáty

František Palacký foto

17   68

František Palacký

Datum narození: 14. červen 1798
Datum úmrtí: 26. květen 1876

František Palacký byl český historik, politik, spisovatel a organizátor veřejného kulturního a vědeckého života v soudobé Praze. Je považován za zakladatele moderního českého dějepisectví, má přezdívku Otec národa.

Citáty František Palacký


„Zhovadilost všeobecná povstane byť by komunisté i jen v jedné generaci panovati měli.“

„Jsem Čech rodu slovanského, i se vším tím nemnohým, co mám i co mohu, oddal sem se zcela i na vždy ve službu svému národu.“


„Chceš-li si obhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik jako tvůj odpůrce.“

„Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá.“

„Co z pravé lásky pramení, to nikdy nevysychá.“

„Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm.“

„Národ bez vědomí národnosti podobá se člověku neznajícímu citu pro čest. Můžeť nebýti zlým, ale k velikým obětem a činům, jež rozehřívají srdce lidská, málokdy schopen bývá.“

„Silní jsme jen silou ducha.“


„Živel tragický v dějinách českých předčí epický. Avšak historie nezná tragédií bez viny, nicméně dějiny nejsou vždy spravedlivé. Pokuta bývá nejednou větší než vina.“

„Život můj a duch můj posvěcen budiž vlasti, a jen vlasti a národu budiž dýchání mé.“

„Harmonie jest věrná všech slastí dárkyně, jak v umění, tak i v životě.“

„Jsem pro zachování Rakouské říše.“


„Nic než národ má právo na existenci.“

„Hynou ideje, kde panuje hluboké, hrubé sobectví.“

„Jáť aspoň, kdybych byl třeba cikánského rodu a již poslední jeho potomek, ještě za povinnost bych si ukládal přičiniti se všemožně k tomu, aby aspoň čestná památka po mně zůstala v dějinách člověčenstva“ 20. prosince 1825, odpověď Dobrovskému a Kašparovi na domněnku, že je již pozdě pomýšlet na vzkříšení národa

„Překročuje meze spravedlnosti, kdo více činí, nežli k zachování jejímu potřebí jest.“ Dějiny II. díl

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .