„Stali se z nás lidé tvrdí, nedůvěřiví, podezíraví, nelítostní, mstiví, suroví- a to bylo dobře; neboť právě tyto vlastnosti nám chyběly.“

Poslední aktualizace 15. prosince 2019. Historie

Podobné citáty

Friedrich Nietzsche foto
Jan Amos Komenský foto
Julius Zeyer foto
Oscar Wilde foto
Fred Astaire foto
Sigmund Freud foto
Erich Maria Remarque foto
Zdeňka Ortová foto
Henry David Thoreau foto
Michael Jackson foto
Démokritos foto
Alexis De Tocqueville foto

„Despotismus, ze své vlastní povahy velmi podezíravý, považuje izolaci lidí za nejlepší záruku svého vlastního trvání… Despota snadno promine svým poddaným, že ho nemají rádi – ovšem za předpokladu, že ani poddaní navzájem se nebudou mít rádi.“

—  Alexis De Tocqueville francouzský politický myslitel a historik 1805 - 1859

Zdroj: [Henrie, Mark, Alexis de Tocqueville a úskalí demokracie, http://www.obcinst.cz/alexis-de-tocqueville-a-uskali-demokracie/, 1995-12-1, 2014-12-23, Občanský institut, Praha]

Otto František Babler foto
Epikúros ze Samu foto

Související témata