„Mnohem méně se mýlí ten, kdo pohlíží na svět temným pohledem jako na druh pekla, a tedy pomýšlí jen na to, jak by si v něm upravil ohnivzdorný pokoj.“

Poslední aktualizace 28. března 2020. Historie
Arthur Schopenhauer foto
Arthur Schopenhauer129
německý filozof 1788 - 1860

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe foto

„Dvou druhů pokoje bychom se měli děsit více než všech trápení ve světě – pokoje s hříchem a pokoje v hříchu.“

—  Joseph Alleine pastor, autor 1634 - 1668

Originál: (en) Two sorts of peace are more to be dreaded than all the troubles in the world — peace with sin, and peace in sin.

JOSEPH ALLEINE. A sure guide to heaven. Paperback ed. Edinburgh: Banner of Truth Trust, 1964. Reprinted 2007. ISBN 9780851510811. S. 40 (anglicky).

Mark Twain foto
Jean-Nicolas Arthur Rimbaud foto

„Věřím v peklo, jelikož se v něm nacházím!“

—  Jean-Nicolas Arthur Rimbaud francouzský dekadentní a symbolistický básník 1854 - 1891

Jeanne Moreau foto
Ingrid Bergman foto
John Charles Ryle foto

„Nemluvil-li bych nikdy o pekle, musel bych si myslet, že jsem zadržel něco, co bylo užitečné, a pohlížet na sebe jako na spolupachatele ďáblova.“

—  John Charles Ryle anglikánský biskup 1816 - 1900

Originál: (en) If I never spoke of hell, I should think I had kept back something that was profitable, and should look on myself as an accomplice of the devil.
Zdroj: Home Truths: Being Miscellaneous Addresses and Tracts, Svazek 2. S. 182.

Jan Werich foto
Jonathan Edwards foto

„Není nic [jiného], co v každý jeden okamžik drží porušeného člověka mimo peklo, než pouhé Boží zalíbení [v něm].“

—  Jonathan Edwards, kniha Hříšníci v rukou rozhněvaného Boha

Originál: (en) There is nothing that keeps wicked Men at any one Moment, out of Hell, but the meer Pleasure of GOD.
Zdroj: Jonathan Edwards, Hříšníci v rukou rozhněvaného Boha (český překlad kázání) http://www.novyzivot.cz/?lang=cs&action=z-krestanske-tradice&id=590

Karl Lagerfeld foto
Friedrich Dürrenmatt foto
Oscar Wilde foto
Andrzej Sapkowski foto
Paulo Coelho foto
Jules Renard foto
Lydia Lunch foto
August Bebel foto
Marcel Proust foto

Související témata