„… čtěme Bibli, tam to všechno je…“

Témata
čta, bible
Jiří Voskovec foto
Jiří Voskovec14
český divadelní ředitel, dramatici, herec, humorista, komik… 1905 - 1981
Reklama

Podobné citáty

„Čtěte Bibli, tam to všechno je.“

—  Blahoslav Hruška český archeolog, asyriolog, orientalista a vysokoškolský pedagog 1945 - 2008

Svatopluk Čech foto

„Příroda spasí vás. V té bibli čtěte!“

—  Svatopluk Čech český básník, prozaik, novinář a cestovatel 1846 - 1908

Reklama
Pavel Kosorin foto
Charles Spurgeon foto

„Ten, kdo čte Bibli, aby jí vytýkal chyby, brzy jistí, že Bible vytýká chyby jemu.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O Bibli, (en) He that reads his Bible to find fault with it will soon discover that the Bible finds fault with him. Source: [Spurgeon, Charles, Pleading, Not Contradicting: A Sermon (No. 2129), delivered on Lord's-day Morning, February 9, 1890, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons36.viii.html, 1.6.2005, 11.2.2016, Christian Classic Ethereal Liberary, angličtina]

Pavel Kosorin foto
William Wilberforce foto

„Čtěte Bibli, čtěte Bibli! Ať ji nenahradí žádná jiná náboženská kniha! Ve všech svých zmatcích a úzkostech zřídkakdy čtu nějakou jinou knihu, a málokdy pociťuji potřebu jiné knihy. Zkoumal jsem ji ustavičně, a vše mé poznání o doktrínách, a všechna má obeznámenost se zkušenostmi a skutečnostmi náboženství pochází jenom z Bible.“

—  William Wilberforce anglický politik 1759 - 1833
O Bibli, (en) Read the Bible, read the Bible! Let no religious book take its place. Through all my perplexities and distresses, I seldom read any other book, and I as rarely felt the want of any other. It has been my hourly study; and all my knowledge of the doctrines, and all my acquaintance with the experience and realities of religion, have been derived from the Bible only. Source: [Testimony of Eminent Witnesses for the Bible: Compiled for the Special Benefit of Young Men, https://books.google.cz/books?id=EmdBAAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, Geo. C. Rand & Avery, New York, 1866, 6, 58, 13, angličtina]

Isaac Asimov foto
Charles Spurgeon foto

„Čím více čtete Bibli a rozjímáte nad ní, tím více nad ní budete žasnout.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O Bibli, (en) The more you read the Bible and the more you meditate on it, the more you will be astonished with it. Source: [Spurgeon, Charles, Christ Our Passover: A Sermon (No. 54), delivered on Sabbath Evening, December 2, 1855, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons02.i.html, 1.6.2005, 11.2.2016, Christian Classic Ethereal Liberary, angličtina]

Billy Graham foto
Zdeněk Mahler foto

„V Bibli je skoro všechno, ve Švejkovi úplně všechno.“

—  Zdeněk Mahler český muzikolog, scénárista a spisovatel 1928 - 2018

Billy Graham foto
Menachem Mendel z Kocku foto

„Všechno, co je v myšlenkách, by nemělo být vyřčeno, všechno, co je vyřčeno, by nemělo být napsáno, všechno, co je napsáno, by nemělo být vytištěno, a všechno, co je vytištěno, by nemělo být čteno.“

—  Menachem Mendel z Kocku polský rabín 1787 - 1859
[(en) All that is thought should not be said, all that is said should not be written, all that is written should not be published, and all that is published should not be read.] Source: [Berel, Wein, Triumph of Survival : The Story of the Jews in the Modern Era 1650-1995‎, 1993]

Charles Spurgeon foto

„Slyšíte-li někoho, jak haní Bibli, můžete obvykle usoudit, že ji vůbec nečte.“

—  Charles Spurgeon britský kazatel, autor a pastor 1834 - 1892
O Bibli, (en) If you hear a man rail at the Bible, you can usually conclude that he never reads it. Source: [Spurgeon, Charles, The Spies: A Sermon (No. 197), delivered on Sabbath Morning, June 6, 1858, http://www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons04.xxxiii.html, 1.6.2005, 11.2.2016, Christian Classic Ethereal Liberary, angličtina]

Pavel Kosorin foto
Martin Luther foto
Otto František Babler foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“