„Domníváme se, že jsme ovládli přírodu, ale pravděpodobně si na nás jen zvykla.“

— Karl Heinrich Waggerl

Témata
příroda
Karl Heinrich Waggerl foto
Karl Heinrich Waggerl17
rakouský autor 1897 - 1973
Reklama

Podobné citáty

 Aristoteles foto

„Ve všech věcech 'přírody' existuje cosi nádherného.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

Baruch Spinoza foto

„Příroda sama je bůh.“

— Baruch Spinoza nizozemský filozof 1632 - 1677

Reklama
Charles Darwin foto
Joseph Addison foto
Joseph Addison foto
René Descartes foto
 Démokritos foto

„Příroda je soběstačná.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie 460

Marcus Tullius Cicero foto
Reklama
Adolf Hitler foto

„Příroda je krutá, tak proč bychom my nebyli.“

— Adolf Hitler nacistický diktátor, německý politik 1889 - 1945

 Aristoteles foto

„'Příroda' nečiní nic bezdůvodně.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -322 př. n. l.

Heinrich Heine foto
 Novalis foto
Reklama
Francis Bacon foto

„Příroda se podřizuje jen tomu, kdo se cítí být podřízen jí.“

— Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Francis Bacon foto

„Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat.“

— Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Francis Bacon foto

„Jen řídíce se podle přírody, můžeme si ji podřídit.“

— Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Francis Bacon foto

„Ne přírodě poroučet, přírodu poslouchat!“

— Francis Bacon anglický filozof, státník, vědec, právník a autor 1561 - 1626

Další