„Není to práce Ducha, vykládat vám význam Písma a dát vám poznání teologie bez vašeho vlastního studia a píle, ale požehnat to studium a dát vám to poznání skrze něj. (…) Odmítat studia pod záminkou dostatečnosti Ducha je odmítat Písma samotná.“

Originál: (en) It is not the work of the Spirit, to tell you the meaning of Scripture, and give you the knowledge of divinity, without your own study and labour, but to bless that study, and give you knowledge thereby. (…) To reject study on pretence of the sufficiency of the Spirit, is to reject the Scripture itself.
Zdroj: [Baxter, Richard, William Orme, XX, The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, https://books.google.cz/books?id=G1tBAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, James Duncan, London, 1830, 522, 190-191, angličtina]

Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Richard Baxter foto
Richard Baxter31
anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691
Upravit

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe foto
Marcus Fabius Quintilianus foto

„V brněnské televizi je na co navazovat a ještě více je toho možné zlepšit. Chtěl bych brněnskému studiu vrátit ducha hrdého, zodpovědného a respektovaného patriota.“

—  Jan Souček český novinář 1974

Zdroj: [Zuzana, Taušová, Brněnské studio České televize má po šesti letech nového ředitele, iDNES.cz, 2014-06-18, 2014-06-25, http://brno.idnes.cz/novy-reditel-ct-brno-0lo-/brno-zpravy.aspx?c=A140618_134537_brno-zpravy_kol]

Hans Magnus Enzensberger foto

„Naprosto odmítám morální nadřazenost intelektuálů. Ano, občas, když dobře pracujete, analyzujete, můžete něco objevit. Ale studium z vás lepšího člověka neudělá.“

—  Hans Magnus Enzensberger německý spisovatel 1929

Zdroj: Hans Magnus Enzensberger na pwf.cz http://www.pwf.cz/archivy/texty/rozhovory/nemecka-legenda-h-m-enzensberger-vypravi-o-tom-jak-byl-milionarem-a-nikdy-nacistou_3203.html

Šrí Juktéšvar foto
Marcus Fabius Quintilianus foto
Walt Disney foto

„Do našeho studia nesmí žádní géniové.“

—  Walt Disney americky producent filmovych a animovanych filmu 1901 - 1966

„Opakování je matkou studia.“

— Neznámý autor

Originál: (la) REPETITIO EST MATER STUDIORUM.

Valeriu Butulescu foto
Citát „Odmítám vaši ubohou nabídku dvou týdnu na pláži (nudná dovolená) jako protiváhu padesáti týdnů v kanceláři (nudná práce).“
Jaroslav Kubera foto

„Existuje tisíc studií, ale žádný empirický výzkum to neprokázal.“

—  Jaroslav Kubera český senátor českého Parlamentu 1947 - 2020

zpochybnění zjištění vědců o negativním vlivu pasivního kouření
Zdroj: Típni tu cigaretu, nebo zemřeš, dokurte.cz, 3. 3. 2008 http://www.dokurte.cz/index.php?stranka=aktuality&typ=clanky&vypsat=1913 – nedostupný zdroj

Thomas Mann foto

„Touha je výplodem nedostatečného poznání.“

—  Thomas Mann německý spisovatel a laureát Nobelovy ceny 1875 - 1955

George Bernard Shaw foto
Seneca foto
Rupert z Deutzu foto

„…celé Písmo je jediná kniha, jež míří ke stejnému cíli, božskému Slovu, pochází od jediného Boha a byla napsána jediným Duchem.“

—  Rupert z Deutzu opat a mystik 1075 - 1129

Zdroj: [Benedikt XVI., 2011, Velké postavy středověké církve, 213, 978-80-7195-527-6]

John Owen foto
Julien Offray de La Mettrie foto

Související témata