Citáty o studiu


Albert Einstein foto
Albert Einstein 150
německo-americký fyzik, autor teorie relativity 1879 – 1955
„Kdybych měl k dispozici hodinu na zvládnutí problému, na kterém by závisel můj život, strávil bych 40 minut jeho studiem, 15 minut jeho analýzou a 5 minut jeho řešením.“

Marilyn Manson foto
Marilyn Manson 22
americký rockový hudebník a herec 1969
„Vždycky jsem to věděl -, že existuje východisko. Popravdě jsem byl příliš sobecký na to, abych se zabil a dopřál jim - nejen všem ve studiu, ale i rodině, učitelům, nepřátelům, světu - pocit, že vyhráli.“


 Seneca foto
Seneca 492
římský filozof -4 – 65 n. l.
„Ponoříš-li se do studií, nepoznáš omrzelost životem, nebudeš si přát, aby už byla noc, protože ti je světlo denní protivné, sám sobě nebudeš na obtíž a ostatním lidem nebudeš překážet.“

Julien Offray de La Mettrie foto
Julien Offray de La Mettrie 5
francouzský lékař a filozof 1709 – 1751
„I studium má koneckonců své extáze jako láska.“

Marcus Fabius Quintilianus foto
Marcus Fabius Quintilianus 33
starověký římský řečník 35 – 96
„Obdivování je daleko nejdůležitější částí studia.“

Mikuláš Kopernik foto
Mikuláš Kopernik 2
renesanční matematik, astronom, fyzik a kanovník 1473 – 1543
„Studium věd přináší pravdu, neuvěřitelnou potěchu mysli.“

„Matematika je nejsnazší studium. Je pouze chybou lidí, že málo přemýšlejí.“

Petr Piťha foto
Petr Piťha 10
český ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR, lingvis... 1938
„Univerzity, které se honosí tím, že vychovávají elitu, ji vychovávají okrajově, pokud vůbec, a vždy až v postgraduálním studiu. Elity totiž nemůže být 28 nebo 35 % populace. Elita jsou 2 až 3 % z populace a prvořadých je tak 6 %. - Petr Piťha v přednášce „Velká iluze českého školství“, přednesené 2. dubna 2008 na zahájení Pedagogických dnů na Univerzitě Hradec Králové“


Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.“

„Smyslem studia není to, aby byl člověk chytřejší, ale aby měl větší požitek ze života.“

Robert Plant foto
Robert Plant 1
anglický zpěvák 1948
„Dan je dobrý chlapík. Je velmi plodný, takže pořád pracuje, produkuje různé věci, navštěvuje studia, kde kolem sebe rozsévá nějaký kouzelný prach. Prostě vůbec nemarní čas a to já mám rád. To je také má zásada.“

Marcus Fabius Quintilianus foto
Marcus Fabius Quintilianus 33
starověký římský řečník 35 – 96
„Největším plodem studia a plným úspěchem práce je schop­nost improvizovat.“


František Drtina 1
český filozof a středoškolský pedagog 1861 – 1925
„Dějiny filozofie stávají se neustále soustavným studiem všech pokusů, jež se v dosavadním vývoji člověčenstva a speciálně evropského lidstva dály za utvořením jednotného názoru světového a životního.“

Chrie Carter-Scott foto
Chrie Carter-Scott 3
americká spisovatelka 1949
„Zapsali jste se na denní studium školy jménem život. Každý den budete mít příležitost se něco naučit. Vyučování se vám může buď líbit nebo ho můžete považovat za zbytečné a hloupé.“

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw 282
irský dramatik 1856 – 1950
„Učenec je lenoch zabíjející čas studiem. Střez se jeho falešného vědění, je nebezpečnější než nevědomost.“

Erich von Däniken foto
Erich von Däniken 76
švýcarský spisovatel a záhadolog 1935
„Lidstvo je nuceno odhalovat a všemi dostupnými prostředky zkoumat budoucnost. Bez studia budoucnosti ztrácíme naději, že se nám podaří rozluštit minulost.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .