„Ano v obrazech a ve ctění jich měla počátek všecka modloslužba pohanů…“

Citáty z Pravidel Starého a Nového zákona
Zdroj: Tamtéž, s. 230.

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 21. května 2020. Historie
Témata
počátek
Matěj z Janova foto
Matěj z Janova13
český náboženský spisovatel, teolog a římskokatolický ducho… 1350 - 1393

Podobné citáty

Pavel Kosorin foto
Josef Čapek foto
Leo Buscaglia foto
Lubomír Brabec foto
Zalman Aran foto

„Nikdo nemůže vinit květinu za nízké IQ, pokud zvadla před tím, než měla šanci kvést, je-li od počátku umístěna ve stínu, a byla zbavena slunečního záření.“

—  Zalman Aran izraelský politik 1899 - 1970

Originál: (en) One cannot blame a flower for having low IQ if it wilted before it had a chance to bloom, if from the outset it was placed in the shade, and was deprived of sunlight.
Zdroj: [Ichilov, Orit, 2009, The Retreat from Public Education: Global and Israeli Perspectives, Springer, 68, angličtina]

Citát „Nekonečno nemá počátek je počátkem všech ostatních věcí. Je božské, nesmrtelné a nezničitelné.“
Anaximandros foto
Citát „Láska je počátkem všech vědomostí, stejně jako je oheň počátkem světla.“
Jean Cocteau foto

„Láska je počátkem všech vědomostí, stejně jako je oheň počátkem světla.“

—  Jean Cocteau francouzský básník, prozaik, dramatik, návrhář, boxerský manažer a filmař 1889 - 1963

Karl Kraus foto

„Na počátku nebyl plagiát.“

—  Karl Kraus český dramatik a novinář 1874 - 1936

Marcus Tullius Cicero foto

„Hněv je počátkem šílenství.“

—  Marcus Tullius Cicero římský filozof a státník -106 - -43 př. n. l.

„Měj úctu ke slovu. Bylo na počátku.“

—  Otto František Babler český knihovník a překladatel 1901 - 1984

Stanisław Jerzy Lec foto
Ulpianus foto
František Vladislav Hek foto
Maxmilián Kolbe foto

„Pýcha je počátkem všeho zlého.“

—  Maxmilián Kolbe polský františkánský mnich 1894 - 1941

Aristoteles foto

„Celek je to, co má počátek, střed a konec.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Přisuzované

Související témata