Matěj z Janova citáty

13   3

Matěj z Janova

Datum narození: 1350
Datum úmrtí: 30. listopad 1393

Matěj z Janova byl český katolický kněz a kazatel, církevní reformátor a spisovatel, řazený mezi tzv. „předchůdce Husovy“ a mezi nejvýznamnější představitele rané české reformace. Wikipedia

„Bible jest a musí být první a základní věcí každému vzdělanému křesťanu.“

—  Matěj z Janova

Citáty z Pravidel Starého a Nového zákona
Zdroj: Tamtéž, s. 34.

„Je to Bible, kterou jsem si od svého mládí zamiloval a nazýval svou přítelkyní a nevěstou, ano matkou krásného milování a poznání, bázně a svaté naděje.“

—  Matěj z Janova

Citáty z Pravidel Starého a Nového zákona
Zdroj: Matěj z Janova. Výbor z Pravidel Starého a Nového zákona. Edd. Rudolf Schenk, Miloslav Kaňák. Praha 1954, s. 34.

„Ano v obrazech a ve ctění jich měla počátek všecka modloslužba pohanů…“

—  Matěj z Janova

Citáty z Pravidel Starého a Nového zákona
Zdroj: Tamtéž, s. 230.

„Každá šibenice je v městě příhodnější a užitečnější než nějaký nejuctívanější obraz nebo socha v chrámě.“

—  Matěj z Janova

Citáty z Pravidel Starého a Nového zákona
Zdroj: Tamtéž, s. 230.

Podobní autoři

Jan Hus foto
Jan Hus69
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel
Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský20
italský dominikánský kněz římskokatolické církve
Johannes Eckhart foto
Johannes Eckhart11
německý teolog
Anicius Manlius Boëthius foto
Anicius Manlius Boëthius12
filozof z počátku 6. století
Bernard z Clairvaux foto
Bernard z Clairvaux5
francouzský opat, teolog
Pierre Abélard foto
Pierre Abélard10
francouzský akademický filozof, teolog a vynikající logik
Francesco Petrarca foto
Francesco Petrarca15
italský učenec a básník
Mohamed foto
Mohamed6
prorok islámu
Jan Nepomucký foto
Jan Nepomucký1
český světec
Dnešní výročí
Jodi Picoult foto
Jodi Picoult12
americká spisovatelka 1966
Kiera Cass foto
Kiera Cass6
americká spisovatelka 1981
Alyson Richman foto
Alyson Richman4
americká spisovatelka 1972
Nathaniel Hawthorne foto
Nathaniel Hawthorne9
americký romanopisec a spisovatel novel 1804 - 1864
Dalších 67 dnešních výročí
Podobní autoři
Jan Hus foto
Jan Hus69
český římskokatolický kněz, reformátor a kazatel
Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský20
italský dominikánský kněz římskokatolické církve
Johannes Eckhart foto
Johannes Eckhart11
německý teolog
Anicius Manlius Boëthius foto
Anicius Manlius Boëthius12
filozof z počátku 6. století
Bernard z Clairvaux foto
Bernard z Clairvaux5
francouzský opat, teolog