„Pěstitelé musejí snášet bouře a roční období a zřídkakdy si odpočinou. Avšak na rozdíl od budovy, zahrada nikdy nepřestává růst. A součastně s tím, jak neustále vyžaduje zahradníkovu pozornost, mění se mu také život ve velké dobrodružství. Zahradníci se mezi sebou poznají, neboť vědí, že v historii každé rostliny je růst celé Země.“

—  Paulo Coelho, kniha Brida

Poslední aktualizace 24. května 2019. Historie

Podobné citáty

Edna St. Vincent Millayová foto
Petr Mach (1975) foto

„Žijeme v éře dotací. Neustálý růst dotací je ale vykoupen neustálým růstem státního dluhu a růstem daní.“

—  Petr Mach (1975) český ekonom 1975

Zdroj: 14.11.2012: Blog Petra Macha http://machpetrmach.blog.idnes.cz/c/303271/Nezvysujme-dotace-filmovemu-prumyslu-a-radeji-snizme-dane.html

Vladimír Holan foto
Son-mjong Mun foto
Lech Kaczyński foto

„Historie potvrzuje, že existuje souvislost mezi růstem a schopností v politice.“

—  Lech Kaczyński polský politik, prezident Polska 1949 - 2010

Zdroj: Gazeta Wyborcza 18. července 2005

Alexandr Alexandrovič Blok foto
Jaromír John foto
Hal Urban foto
Tento překlad čeká na kontrolu. Je překlad správně?
Arnold Schwarzenegger foto
Tomáš Akvinský foto
Michel Quoist foto
Ginni Rometty foto
Laurence J. Peter foto
William Shakespeare foto
Bruce Lee foto

Související témata