„Úspěch je špatným učitelem. Dokáže ošálit chytré lidi, kteří si pak myslí, že nemůžou prohrát.“

—  Bill Gates
Bill Gates foto
Bill Gates22
americký průmyslník a filantrop 1955
Reklama

Podobné citáty

William H. Gates foto
Bill Gates foto
Reklama
Stephen Covey foto
Gabriel Laub foto
Elon Musk foto
Norman Vincent Peale foto
Antoine de Saint-Exupéry foto
František Vymazal foto
Joseph Rudyard Kipling foto
Cesare Pavese foto
Richard Baxter foto

„Není to hrozná pýcha, myslíte-li si, že porozumíte Slovu Božímu stejně dobře bez učitele jako s učitelem? Komorník řekl Filipovi, když se ho zeptal, zdali rozumí tomu, co čte, “kterakž bych mohl, leč by mi kdo vyložil?“ A vy si přesto myslíte, že můžete číst Slovo doma bez průvodce se stejným užitkem [jako když slyšíte kázání]; jako by děti, které chodí do školy, řekly, „doma máme stejné knihy, a proto nebudeme chodit do školy; náš učitel nás učí jen gramatiku a jiné knihy, a ty si můžeme číst doma.“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691
And yet you think you can read the Word at home as profitably without a guide: as if your children that go to school should say, 'We have the same books at home, and therefore we will not go to school; our master doth but teach us grammar, and other books, and these we can read at home.'] Source: The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, Svazek VII. S. 254. Ref: cs.wikiquote.org - Richard Baxter / Výroky / O Bibli

Jerome Klapka Jerome foto
  Konfucius foto
William Makepeace Thackeray foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“