Stephen Covey citáty

Stephen Covey foto

11   8

Stephen Covey

Datum narození: 24. říjen 1932
Datum úmrtí: 16. červenec 2012

Stephen R. Covey byl uznávaný lektor a trenér leadershipu, přednášející na univerzitě Jon M. Huntsman School of Business v Utahu, USA a autor bestselleru 7 návyků skutečně efektivních lidí.


„Řízení bez vedení je jako rozkládání lehátek na palubě Titaniku.“

„Mnoho lidí si myslí, že úspěch v jedné oblasti může vynahradit neúspěch v ostatních oblastech. Opravdu může???... Opravdový úspěch vyžaduje rovnováhu.“


„Management is efficiency in climbing the ladder of success. Leadership determines whether the ladder is leaning against the right wall.“

„Z jedné strany veďte, z druhé řiďte.“

„Naše největší síla leží mezi podnětem a reakcí a říká se jí - svoboda volby.“

„Ten, kdo byl přinucen souhlasit, nemůže rozvíjet samostatné uvažování a vnitřní kázeň.“

„Naše osobní integrita je výsledkem toho, jak si vážíme sami sebe. Je to schopnost dávat sliby sami sobě a plnit je, schopnost docílit, že naše slova jsou v souladu s našimi činy. Je to schopnost být čestnými vůči sobě samým.“

„Říci „Nenesu odpovědnost" je mnohem bezpečnější než se přihlásit k odpovědnosti, protože v takovém případě bychom byli nuceni říci „Jednám neodpovědně".“


„Live. Love. Learn. Leave a Legaci.“

„Neubližuje nám to, co se nám děje, ale naše odezva na to, co se nám děje.“

„Dát lidem možnost, aby sami posuzovali svoji práci, je mnohem lepší než je hodnotit.“

„But until a person can say deeply and honestly, "I am what I am today because of the choices I made yesterday," that person cannot say, "I choose otherwise.“ The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change


„Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to reply.“ The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change

„Treat a man as he is and he will remain as he is. Treat a man as he can and should be and
he will become as he can and should be.“
The 7 Habits of Highly Effective People: Powerful Lessons in Personal Change

„Trust is the glue of life. It's the most essential ingredient in effective communication. It's the foundational principle that holds all relationships.“

„Most of us spend too much time on what is urgent and not enough time on what is important.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .