„Marketing je věcí šíření myšlenek a šíření myšlenek je nejvýznamnějším produktem naší civilizace.“

—  Seth Godin

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Seth Godin foto
Seth Godin17
podnikatel a marketér 1960

Podobné citáty

Vasilij Andrejevič Žukovskij foto

„Skutečný užitek kritiky spočívá v šíření vkusu.“

—  Vasilij Andrejevič Žukovskij ruský básník a literární kritik 1783 - 1852

Zdroj: [Lunačarskij, Anatolij Vasiljevič, Stati o umění, Odeon, 1, Praha, 1977, 43, česky]

Ariel Atias foto

„Je národní povinností zabránit šíření arabské populace, která, přinejmenším, nemá ráda Izrael.“

—  Ariel Atias izraelský politik 1970

Zdroj: [Spencerová, Tereza, ... a mezitím v Izraeli, literarky.cz, 2009-07-03, 2011-02-20, http://www.literarky.cz/slideshow/1005-a-mezitim-v-izraeli]

„Pochopit, že propaganda je zbraň a vyčlenit obranné prostředky.. Bránit šíření propagandy je pro stát stejně sebezáchovnou povinností, jako bránit šíření drog nebo pandemii. Je to smrtelné riziko.“

—  Alexandra Alvarová česká novinářka a fotografka 1967

Dílo
Zdroj: [Alvarová, Alexandra, Průmysl lži : propaganda, konspirace a dezinformační válka, 2017, 290-291, 978-80-7553-682-2]

Walter Isaacson foto

„Šíření dezinformací a konspiračních teorií je velice stinnou stránkou dnešní doby.“

—  Walter Isaacson americký novinář a spisovatel 1952

Zdroj: Časopis Reflex č. 42, 2020, str. 26 - 32

Andris Piebalgs foto

„Bez zdravé populace není možné v rozvojových zemích zajistit udržitelný růst podporující začlenění a dosáhnout tak rozvojových cílů tisíciletí. AIDS zůstává jednou z nejsmrtonosnějších nemocí, musíme proto zvýšit naše úsilí, abychom zabránili šíření tohoto viru.“

—  Andris Piebalgs lotyšský politik 1957

Zdroj: [EK dala na boj proti AIDS přes miliardu EUR, prvnizpravy.cz, 2010-12-01, 2010-12-01, http://www.prvnizpravy.cz/zpravy.php?id=fb49b664-4e64-102e-862b-00259003513e]

Jesse Helms foto

„Domníval jsem se, že AIDS je chorobou šířenou vesměs skrze bezuzdný a dobrovolný sex a narkománii, a že tudíž jeho šíření omezí jen na ty rizikové skupiny obyvatelstva. Mýlil jsem se.“

—  Jesse Helms americký politik 1921 - 2008

Zdroj: [Albrightová, Madeleine, 2006, Mocní a všemohoucí, Práh, 1, 106, 80-7252-151-9]

Valeriu Butulescu foto
Gérald Cyprien Lacroix foto

„Lze říci, že Québec je plodem mystické epopeje. Naši zemi založili lidé velké víry, kterým leželo na srdci hlásání evangelia a šíření Božího království na zemi.“

—  Gérald Cyprien Lacroix kanadský kardinál 1957

Zdroj: [Kardinál Lacroix: máme být misionáři po vzoru zakladatele naší místní církve, radiovaticana.cz, 2014-04-04, 2014-04-05, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=19937]

Gustav Robert Kirchhoff foto

„Celá fyzika je hotová. Zbývá vyřešit jen dva drobné problémy: konstantní rychlost šíření světla a odchylky od teorie záření černého tělesa.“

—  Gustav Robert Kirchhoff německý fyzik 1824 - 1887

Zdroj: [Grygar, Jiří, Jiří Grygar, Vesmír, jaký je, Mladá fronta, Praha, 1997, 65]

Peter Turkson foto
William Shakespeare foto
Roman Joch foto
Josef II. foto
Tony Conrad foto

„Neměl jsem zájem o šíření kultury skládání hudby jako profesionálního podniku. Zatímco lidé jako Philip Glass a Steve Reich a La Monte Young studovali kompozici a chtěli být velkými skladateli, já jsem chtěl se skládáním skoncovat. Zbavit se ho. Chtěl jsem, aby vymřelo.“

—  Tony Conrad americký režisér, houslista a hudební skladatel 1940 - 2016

Originál: (en) I wasn’t interested in propagating the culture of musical composition as a professional undertaking. Whereas people like Philip Glass and Steve Reich and La Monte Young, they studied composition and wanted to be big composers. I wanted to end composing, get rid of it. I wanted it to die out.
Zdroj: [Robin, William, Tony Conrad Was Such a Good Minimalist, He Was Almost Forgotten, https://www.nytimes.com/2017/03/24/arts/music/tony-conrad-was-such-a-good-minimalist-he-was-almost-forgotten.html, 2017-03-24, 2017-03-25, The New York Times, anglicky]

Jack Straw foto
Alexander Tomský foto

„Kořeny naší civilizace jsou od osvícenství a od řádění jakobínů a jejich leninských dědiců podťaty, víra ve vlastní tradici smrtelně oslabena. Nesmíme oslavovat nesporné výsledky euroamerické civilizace, vědy a kultury, která nemá ve světě obdobu. Nezbývá než zápas se všemi utopistickými -ismy. Poslední vize Evropy (šíření tzv. univerzálních lidských práv) pohasla na bojištích Afganistánu, Iráku a Libyi, zato v západní Evropě se kdysi umírněný etický humanismus, jakkoli mylný, zvrhl v divokou ideologii jednotného lidstva bez hranic. Skrývá se za ní nenávist a naprosté odmítnutí vlastní údajně rasistické civilizace, utopická představa, že smíšené obyvatelstvo všech kultur i tradic se nějak obrousí rovností před zákonem a vytvoří laskavé a mírumilovné společenství bez předsudků. Západoevropská levice zešílela a uhranutá pravice není schopna razantní odpovědi. Masová imigrace pomalu vytváří rozvrácenou společnost nesourodých loajalit.“

—  Alexander Tomský český nakladatel, politolog, publicista, překladatel a vysokoškolský pedagog 1947

Zdroj: Tomský, Alexander. [Blíží se vydání třetího souhrnu odpovědí na otázku do naší ankety Paretova břitva. …]. In: Facebook [online]. 30. duben 2018, 10:04 [cit. 2018-05-09]. Dostupné z: https://www.facebook.com/institut2080/photos/a.728798957224438.1073741829.634087193362282/1450396568398003/?type=3

Buddha foto

„Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.“

—  Buddha nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Buddhismus -563 - -483 př. n. l.

Miranda Kerr foto

Související témata