Citáty o myšlenkách

Sbírka citátů na téma myšlenka, život, člověk, slovo.

Nejlepší citáty o myšlenkách

William Shakespeare foto
George Bernard Shaw foto
William Shakespeare foto
Sigmund Freud foto

„Kam jde myšlenka, když je zapomenuta?“

—  Sigmund Freud rakouský lékař, psychoanalytik a psycholog 1856 - 1939

Henry David Thoreau foto
Abraham Lincoln foto

„Lidé jsou obvykle asi tak šťastní, jak si usmyslí.“

—  Abraham Lincoln 16. prezident Spojených států 1809 - 1865

Friedrich Nietzsche foto
Winston Churchill foto

„Fanatik je ten, kdo nemůže změnit názor a rozhodně nezmění téma.“

—  Winston Churchill premiér Spojeného království během druhé světové války 1874 - 1965

George Orwell foto
Friedrich Nietzsche foto

Všechny citáty o myšlenkách

Celkem 896 citátů o myšlenkách, filtrovat:

„Jdi klidně svou cestou halasem a spěchem a nezapomeň pro ně, jaký mír se skrývá v tichosti. Pokud tím nezradíš sám sebe, vycházej dobře s každým člověkem. Svou pravdu vyslovuj tiše a jasně a naslouchej jiným, ať mdlého rozumu nebo nevědomým; také oni mají svůj příběh. Vyhni se lidem hlučným a svárlivým, jen jitří tvoji mysl. Nesrovnávej se s jinými, abys nezahořkl nebo nepropadl pýše. Vždycky se najde někdo větší nebo menší, než ty sám. Z plánů měj stejnou radost jako z dosaženého, drž se své životní cesty, byť i sebeskromnější; v proměnlivosti osudu je právě jen ona tvým vlastnictvím. Zachovej obezřetnost v každém podnikání, vždyť svět je plný klamu. Nenech se jím však oslepit a nevidět v něm i ctnost. Je mnoho lidí zápasících o velké myšlenky a všude kolem život naplněný hrdinstvím. Vždy buď sám sebou. A nikdy nepředstírej náklonnost. Stejně tak nebuď v lásce cynikem, protože tváří v tvář veškeré vyprahlosti a deziluzi je láska vytrvalá jako tráva. S ochotou přijímej, co napovídá tvůj věk a v pravý čas s grácií přenech mládí, co mu náleží. Posiluj svého ducha, aby ti byl štítem při nenadálém neštěstí. Nestresuj se však zlými představami, vždyť mnohá úzkost vzniká z únavy a osamění. Buď ukázněný a k sobě mírný zároveň. Jsi stejné dítě Vesmíru jako jsou stromy nebo hvězdy, máš právo tady být. Ať už to chápeš nebo ne, vesmír jde dál tak, jak jít má. Buď proto v míru s Bohem, ať si ho představuješ jakkoli a ať už jsou tvé snahy a touhy jaké chtějí, měj v hlučném zmatku světa ve své duši mír. Při vší své falši, otročině a rozbitých snech je to ještě pořád krásný svět. Buď veselý. Snaž se být šťastný.“

—  Max Ehrmann 1872 - 1945

Desiderata je krátká báseň v próze o tom, jak dosáhnout štěstí v životě. Jejím autorem byl americký právník a filosof Max Ehrmann žijící v letech 1872 – 1945, poprvé ji uveřejnil roku 1927. Existovala však legenda tvrdící, že se jedná o anonymní text, který pochází ze 17. století a byl nalezen v kostele sv. Pavla v Baltimore. Báseň byla populární v 60. letech v okruhu hnutí hippies.
Zdroj: Desiderata

Marcus Aurelius foto
Buddha foto

„Jsme to, co si myslíme. Vše z toho, co jsme, vzniká s našimi myšlenkami. Myšlenkami tvoříme svět.“

—  Buddha nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Buddhismus -563 - -483 př. n. l.

Josef Čapek foto
Axel Munthe foto

„Většina lidstva dnes postrádá synchronii Jednoty mezi Stvořením uvnitř a vně. Tato disharmonie je zárodkem nemocí, mentální lability a narušených modelů chování. Pokud lidstvo strádá díky vnitřním bojům mezi hvězdami uvnitř svých těl, což jsou „hvězdné války“, nemůže ve světě existovat mír, spravedlnost, svoboda ani radost! Nemoc je válka uvnitř. Závislost způsobuje vnitřní otroctví. Smutek znamená stagnaci ducha. Místo čistého a harmonického toku krve dochází k blokádám, které se projevují formou bolesti, otoků (včetně obezity), cyst, tumorů, kamenů, podezíravosti, nejistoty, strachu, žárlivosti, nenávisti, zloby atd. Místo toho, aby se světové problémy řešily nastolením skutečného zdraví - odstraněním vnitřního haraburdí, vytvářejí se metody, jak dokázat „žít“ se znečištěním. Upřednostňuje se „syndrom problému“, což je pro nás pohodlné. Proto věda a technika současného systému používá energii z umělých zdrojů, takže naše těla, mysl ani emoce nemohou být vyživovány čistou potravou, potřebnou k tomu, aby se systém udržoval stabilní a zdravý. Vykořisťovat a ovládat slabé tělo, mysl a emoce je totiž pro centralizovaný systém mnohem snazší. Tato kontrola vznikla v rámci monopolizace: půdy - prostřednictvím komercionalizovaného zemědělství („sklízení úrody peněz“); těla - prostřednictvím podřadné, nekvalitní stravy; mysli - prostřednictvím vzdělání, vědy, médií, politiky a zájmů založených na penězích; ducha - manipulací atmosférických podmínek, pomocí mikrovln, strachu, vnucováním politicky navržených zákonů a „náboženství“. Díky špatné kvalitě krve mysl přestala být schopná rozlišovat, co je správné a co ne. Dobro není dobré, pokud tělo musí záviset na „správném“ organizování nesprávného způsobu stravování a léčení. Podřízením se falešné víře lze ducha vtáhnout do syndikáty řízeného světa. Pod kontrolou kurupční, centralizované vlády může být „dobro“ dobré jedině, pokud lze člověka obvinit ze špatnosti. Syndikáty vnucené zákony se proto starají o to, aby zlo převládalo, a „dobrota“ státu mohla pokračovat. Odtud pochází myšlenka pěstovat nemoci podáváním léků, které umožňují „žít“ s nemocí. Proto jsou vězení semeniště zločinu - pomáhají justičnímu systému udržet se u moci. Jestliže naše „svoboda“ a „práva“ vycházejí z politicky motivovaných zákonů, umožňuje to udržovat masy v mezích omezení, která na sebe lidé dobrovolně sami uvalili. S takovou můžeme neustále bránit hranice vyvoláváním „mírových“ válek!“

—  Roy Littlesun Stařešina kmene Hopi 1934

kniha Revoluce Jednoho srdce

Isokratés foto
Citát „Myšlení je nejtěžší práce, jaká existuje. To je pravděpodobně důvod, proč tak málo lidí myslí.“
Henry Ford foto
Albert Einstein foto
Buddha foto

„Váš největší nepřítel vám nemůže ublížit tolik jako vaše vlastní nestřežené myšlenky.“

—  Buddha nepálský duchovní učitel na jehož učení bylo založeno Buddhismus -563 - -483 př. n. l.

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde foto
Osho foto
Napoleon Bonaparte foto
Voltaire foto
William Shakespeare foto
Elon Musk foto

„Myslím, že Jižní Afrika je skvělá země.“

—  Elon Musk podnikatel a vynálezce z Jihoafrické republiky 1971

Tomáš Pfeiffer foto

„Rychlejší než světlo je myšlenka. Ta nezná zpoždění se vzdáleností.“

—  Tomáš Pfeiffer český filozof a biotronik 1953

Zdroj: https://www.instagram.com/p/CdATeReKjw3/

Nikola Tesla foto
Eckhart Tolle foto
George Orwell foto
Anne Frank foto
George Orwell foto
Teal Swan foto
Alexandr Ivanovič Gercen foto
Terry Pratchett foto
Mark Twain foto
Citát „Ženy a kočky dělají, co chtějí, a muži a psi by se měli uklidnit a zvyknout si na to.“
Robert Anson Heinlein foto
Arthur Schopenhauer foto
Bertrand Russell foto
Citát „Hovoř jen to, co je potřebné, a řekni jen polovinu svých myšlenek.“
Alexandre Dumas starší foto
Joseph Murphy foto
Mikuláš II. Alexandrovič foto
Patrik Ouředník foto
Stephen Hawking foto

„Nemám ponětí, jaké je moje IQ. Lidé, kteří se chlubí svým IQ, jsou loseři.“

—  Stephen Hawking britský teoretický fyzik zabývající se vznikem vesmíru 1942 - 2018

Květoslav Minařík foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Tomáš Halík foto
Joanne Rowling foto
Milan Kundera foto

„Vaše myšlenky a slova vytvářejí všechno.“

—  Ralph Smart psycholog a spisovatel

Zdroj: Facebook

Karel Kryl foto
Frédéric Chopin foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Sebastián Wortys foto

„Samotný neuron není čistým autorem myšlenky mozku.“

—  Sebastián Wortys umělec a spisovatel 1994

Zdroj: kniha Vtiposcifilo-z/s-ofie

František Vymazal foto
Jan Amos Komenský foto
Adolf Hitler foto

„Jako národní socialisté vidíme náš program v naší vlajce. V červené vidíme sociální myšlenku hnutí.“

—  Adolf Hitler nacistický diktátor, německý politik 1889 - 1945

Přisuzované

Adolf Hitler foto
Fjodor Michajlovič Dostojevskij foto
Eleanor Roosevelt foto

„Velcí myslitelé diskutují o myšlenkách, průměrní myslitelé o událostech a malí myslitelé o lidech.“

—  Eleanor Roosevelt manželka Franklina Delano Roosevelta a první dáma Spojených států 1884 - 1962

Friedrich Nietzsche foto
Oscar Wilde foto
Oscar Wilde foto
Agatha Christie foto
Victor Hugo foto
Tommy Robinson foto
Louise L. Hay foto
Oscar Wilde foto
Henry Rollins foto

„Poezie, ta mi umožnila prozkoumat věci, prozkoumat myšlenky a tvarovat vzpomínky.“

—  Khaled Mattawa libyjský básník 1964

Originál: (en) Poetry, it allowed me the opportunity to explore things, explore ideas and shape memories.
Zdroj: [U-M Arabic poetry translator wins 'genius' grant, freep.com, http://www.freep.com/story/news/local/michigan/2014/09/17/um-macarthur-fellow/15752847/, 2014-09-17, 2017-09-01]

„Měli bychom situace využít k tomu, abychom se s ní jako společnost znovu naučili žít. Abychom přijali život takový, jaký je, a nedávali tolik prostor myšlenkám na to, jaký bychom si přáli, aby byl.“

—  Jiří Horáček

Zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/106467/profesor-horacek-o-smrti-a-vedomi-musime-se-zbavit-strachu-z-konce-naucte-se-zit-v-nejistote.html

John Green foto
Mahátma Gándhí foto
Konfucius foto

„Nebudeš-li mít špatné myšlenky, nebudeš ani konat špatné skutky.“

—  Konfucius čínský učitel, editor, politik a filozof -551 - -479 př. n. l.

Citát „Hudba uvolňuje ducha a okřídluje myšlenky.“
Friedrich Nietzsche foto
Marianne Williamson foto
Carlo Emery foto
Ludwig Van Beethoven foto
Milan Sobotka foto

„Patřím ke generaci, která klade filosofii spíše do výkladu velkých systémů než do vytvoření systému vlastního. Kromě toho jsem dnes pokušení formulovat vlastní filosofické myšlenky vzdálen i proto, že jsem praktikujícím křesťanem. To nicméně neznamená, že bych se nemohl zajímat o dramatické úsilí novověké filosofie o jistotu poznání, výklad lidského já – nebo že by mě koneckonců neměla zajímat Hegelova filosofie.“

—  Milan Sobotka český filozof a historik filozofie, překladatel 1927

Zdroj: [Filosofie není „znalost“. Milan Sobotka se většinu života zabývá Hegelem, novinky.cz, https://www.novinky.cz/kultura/salon/clanek/filosofie-neni-znalost-milan-sobotka-se-vetsinu-zivota-zabyva-hegelem-40322448, 2020-06-10, 2020-05-05]

Sókratés foto

„Krásná je filosofie, která rodí nové myšlenky.“

—  Sókratés klasický řecký filozof -470 - -399 př. n. l.

Marilyn Manson foto
Marilyn Manson foto
Jan Tříska foto
Jiří Květoslav Hrubý foto
Théophile Thoré foto

„Umění musí být posuzováno z hlediska budoucnosti …. protože umění je spontánní pocit, který předchází myšlence.“

—  Théophile Thoré francouzský novinář a kritik umění 1807 - 1869

Originál: (en) Art must be judged from the point of view of the future…. because art is the spontaneous feeling which precedes thought.
Zdroj: [Chilvers, Ian, Glaves-Smith, John R., 2009, Oxford Dictionary of Modern and Contemporary Art, Oxford University Press, angličtina, 978-0-19923-965-8]

Sebastián Wortys foto
Ernst Mach foto
Gilbert Keith Chesterton foto

„Dogma neznamená nepřítomnost myšlení, ale konec myšlení.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický romanopisec a křesťanský obhájce 1874 - 1936

Cornelia Funke foto
Terry Pratchett foto
Gilbert Keith Chesterton foto
Jaroslav Kubera foto

„Nechci socialismus v žádné podobě, ale on sem stále leze. Jako by vykradli archivy z ÚV KSČ, to není jinak možné, kde by se ty myšlenky stále braly?“

—  Jaroslav Kubera český senátor českého Parlamentu 1947 - 2020

iDnes. cz, 15. 7. 2008
Zdroj: [Adam B., Bartoš, Kubera: Rozhodnutí o Lisabonu bude nejdůležitějším v historii Senátu, http://zpravy.idnes.cz/kubera-rozhodnuti-o-lisabonu-bude-nejdulezitejsim-v-historii-senatu-12p-/domaci.aspx?c=A080715_150842_domaci_adb, iDnes.cz, 2008-07-15, 2013-10-10]

Alan Alexander Milne foto
Julian Tuwim foto