„Nenásilí vede k nejvyšší etice, jež je cílem veškeré evoluce. Dokud nepřestáváme ubližovat všem ostatním živým bytostem, jsme stále divoši.“

Thomas Alva Edison foto
Thomas Alva Edison30
americký vynálezce a podnikatel 1847 - 1931
Reklama

Podobné citáty

Gilles Lipovetsky foto
Reklama
Thomas Jefferson foto
Jesús Huerta de Soto foto
Gotthold Ephraim Lessing foto
Oscar Wilde foto
Erich Fromm foto
José Cura foto

„Po tisíce let se učíme být lidskými bytostmi a stále požíráme sami sebe.“

— José Cura argentinsko-španělský operní tenor, dirigent, režisér, scénograf a fotograf 1962

Reklama
Jovan Zivlak foto

„Etika je bastard moci. “

— Jovan Zivlak srbský spisovatel 1947

Albert Schweitzer foto
Petr Robejšek foto
Reklama
 Kovy foto
Søren Kierkegaard foto
Albert Schweitzer foto

„Etika je činnost směřující k vnitřní dokonalosti lidské osobnosti.“

— Albert Schweitzer francouzsko-německý lékař, bohoslovec, hudebník a filozof 1875 - 1965

Valeriu Butulescu foto
Další