Orosius Paulus citáty

Orosius Paulus foto

7   1

Orosius Paulus

Datum narození: 375
Datum úmrtí: 420

Paulus Orosius byl galský křesťanský kněz, historik a teolog. Narodil se asi v roce 375, zemřel někdy po roce 418. Narodil se zřejmě ve městě Bracara Augusta . Byl žákem svatého Augustina, úzce spolupracoval též se svatým Jeronýmem. Napsal tři knihy, neoceňovanější je Historiarum Adversum Paganos Libri VII, kde se pokusil vyprávět dějiny světa od biblického Adama. Jde o první dějiny světa napsané křesťanem. Orosius se v knize snažil vyvrátit pohanské argumenty, že pád Římské říše způsobilo přijetí křesťanství. Historickou hodnotu mají ovšem jen pasáže popisující období po roce 378. Dílo kolovalo i pod názvy jako Hormesta, Ormesta nebo Ormista a stalo se v křesťanském světě velmi populární. Do staroangličtiny ho přeložil anglický král Alfréd Veliký. Další dvě Orosiova díla nesla tituly Commonitorium de errore Priscillianistarum et Origenistarum a Liber apologeticus de arbitrii libertate, reagoval v nich kriticky na křesťanská učení priscillianismus, origenismus a pelagianismus. Na koncilu v Jeruzalémě se Orosius neúspěšně pokusil Pelagia obvinit z kacířství. Podle historika Gennadia z Massilie přivezl z Jeruzaléma do Evropy relikvie svatého Štěpána.

Citáty Orosius Paulus


„Kdo mlčí, jistěže nepřiznává, ale přesto je pravda, že nepopírá.“

„Nikdy se spáchaný trestný čin neposuzuje přísněji pro pozdější okolnost.“


„Skutečným otcem je ten, na koho ukazuje manželství.“

„Pouhý úmysl krást nedělá člověka zlodějem.“

„Ne všechno, co je dovoleno, je čestné.“

„Bránit se proti násilí násilím dovolují totiž všechny zákony a veškeré právo.“

„Ženám je třeba pomoci tehdy, když se brání, a nikoliv aby snáze pomlouvaly.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .