„Pravá láska je stav, ve kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále s milovanou bytostí.“

Převzato z Wikiquote. Poslední aktualizace 6. května 2022. Historie
Karel Čapek foto
Karel Čapek227
český spisovatel 1890 - 1938

Podobné citáty

Henry Bordeaux foto
Jean Jacques Rousseau foto

„...vím proto, že cítím. ... Nevím proč existuje vesmír, ale přece pozoruji stále, jako je uspořádaný, stále pozoruji vnitřní souvislost, podle níž bytosti, ze kterých se svět skládá si navzájem pomáhají. Jsem jako člověk, který poprvé viděl otevřené hodinky a neustále by obdivoval jejich sestrojení, ačkoli by neznal použití tohoto stroje anevidel ještě jejich ciferník.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil alebo o výchove. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 1956, s. 298, cit. podle PERNÝ, Lukáš. Rousseau a filozofia dejín (rigorózní práce). Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 13

Roger Scruton foto

„Ve městě jsou lidé neustále nablízku podivuhodné směsici toho, co milují, nenávidí a toho, co se pro ně ukáže jako osudové.“

—  Roger Scruton anglický filozof 1944 - 2020

Zdroj: Forum 2000 http://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2010/shrnuti/svet--ve-kterem-zijeme/

Eckhart Tolle foto
Charles Baudelaire foto
François de La  Rochefoucauld foto
Antonio Gaudí Y Cornet foto

„Věda připomíná koš neustále naplňovaný věcmi, se kterými si nikdo neví rady. Pak přijde umění a vytáhne z něho přesně to, co je potřeba k uskutečnění díla.“

—  Antonio Gaudí Y Cornet španělský architekt činný ve Valencii 1852 - 1926

Zdroj: [Hensbergen, Gijs van, 2003, Gaudí, BB art, 218, 80-7341-848-7]

Josef Durdík foto

„Člověk jest pravá bytost zvyku.“

—  Josef Durdík český filosof 1837 - 1902

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 100, česky]

Henri Fréderic Amiel foto
Paul Éluard foto
Erich Fromm foto
Josef Čapek foto
Enrico Baj foto

„Už od první atomové bomby jsem cítil, že lidstvo žilo v neustálém stavu pohotovosti a strachu, a že, více než kdy jindy, visel náš konec nad našimi hlavami.“

—  Enrico Baj italský malíř, sochař a spisovatel 1924 - 2003

Originál: (en) From the first atomic bomb, I felt that humanity was living in a constant state of alert and fear, and that, more than ever, annihilation hung over our heads.
Zdroj: [Chilvers, Ian, Glaves-Smith, John R., 2009, Oxford Dictionary of Modern and Contemporary Art, Oxford University Press, angličtina, 978-0-19923-965-8]

Friedrich Nietzsche foto
Jean Anouilh foto

Související témata