„Některé pokrokové ženy si pletou erekci s reakcí, protože oboje znají jen z knih.“

Poslední aktualizace 18. ledna 2019. Historie
Gabriel Laub foto
Gabriel Laub785
český esejista a novinář 1928 - 1998

Podobné citáty

Johann Wolfgang von Goethe foto
Edvard Munch foto

„Není třeba víc malovat pokoje, muže, jak čtou, a ženy, jak pletou, – měli by to být živoucí lidé, dýchající, trpící a milující.“

—  Edvard Munch norský malíř a grafik 1863 - 1944

Chci namalovat řadu takových obrazů. Lidé musí před nimi pocítit jejich posvátnost a smeknout jako v kostele.
Úryvek z tzv. Manifestu ze St. Cloud, zásadní pro jeho cyklus Vlys života
Zdroj: [Wittlich, Petr, Edvard Munch, Odeon, Praha, 1985, 8]

Božena Němcová foto
Miroslav Horníček foto
Božena Viková-Kunětická foto

„Vidím-li muže péci lívanečky a ženu píšící filosofický aforismus, shledávám to oboje zcela přirozeným.“

—  Božena Viková-Kunětická česká poslankyně Českého zemského sněmu, československá politička, feministka, spisovatelka a dramatička 1862 - 1934

Až k zoufalství nepřirozeným zdá se mně však býti, chce-li si žena pochutnati na lívanečkách mužových a hledá-li on v aforismu jejím některý problém společenský nebo světový vážně rozřešený.
Zdroj: Příspěvek Vikové-Kunětické do jubilejního čísla Světozoru. Viz Světozor, roč. 20, č. 39, str. 623. Dostupné online v archivu ÚČL AV ČR. http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=SvetozorII/20.1886/39/623.png

Božena Viková-Kunětická foto
Milan Kundera foto
Edvard Munch foto
Gabriel Laub foto
Vladimír Iljič Lenin foto
Christian Friedrich Hebbel foto
Karl Kraus foto
Ondřej Suchý foto

„Některé ženy jsou všechny stejné.“

—  Ondřej Suchý český novinář, spisovatel a textař 1945

Zdroj: Ref: cs.wikiquote.org - Ondřej Suchý / Výroky / Neověřené

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“