„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“

Elbert Hubbard foto
Elbert Hubbard40
americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 - 1915
Reklama

Podobné citáty

Ágota Kristóf foto
Eckhart Tolle foto
Reklama
Jan Werich foto
Akio Morita foto
John Owen foto

„Největší zármutek a břemeno, které můžete ležet na Otci, největší nevlídnost, kterou mu můžete udělat, není věřit, že vás miluje.“

—  John Owen anglický teolog 1616 - 1683

Původní znění: The greatest sorrow and burden you can lay on the Father, the greatest unkindness you can do to him is not to believe that he loves you.
Edmund Burke foto
Jan Amos Komenský foto
Charles Péguy foto
Reklama
Billie Joe Armstrong foto
Sri Chinmoy foto
Charles Darwin foto

„Kdybych měl svůj život žít znovu, udělal bych pravidlo, že bych si alespoň jednou týdně přečetl nějakou poezii a poslouchal nějakou hudbu.“

—  Charles Darwin britský přírodovědec 1809 - 1882

Původní znění: If I had my life to live over again, I would have made a rule to read some poetry and listen to some music at least once every week.
Reklama
Raymond E. Feist foto
Miloš Jakeš foto
George Bernard Shaw foto
Další