Elbert Hubbard citáty

Elbert Hubbard foto

42   5178

Elbert Hubbard

Datum narození: 19. červen 1856
Datum úmrtí: 7. květen 1915
Další jména: Elbert Green Hubbard

Elbert Green Hubbard byl americký spisovatel, filozof a editor, prezident Roycroftovy nakladatelské korporace, význačná osobnost mediálního průmyslu 19. století.


„Neberte život příliš vážně, stejně z něho nevyváznete živý.“

„Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.“


„Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří.“

„Umění není věc, je to cesta.“

„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“

„Lež je velmi smutná náhražka za pravdu, je však jediná, kterou se dodnes podařilo najít.“

„Každý člověk je minimálně 5 min. denně naprostý blb. Moudrost spočívá v tom, že ne déle.

„Génius má své limity, ale hloupost není tímto způsobem hendikepována.


„Konzervativec je člověk, který je příliš zbabělý, než aby bojoval, a příliš tlustý, než aby běžel.“

„Lidé, kteří se snaží nedělat nic víc, než za co jsou placeni, nikdy nedostanou zaplaceno za víc, než co udělají.“

„Když jste na konci s argumenty, můžete ještě začít nadávat.“

„Náhrobní nápis - opožděný kompliment.“


„I génius má své meze, ale pitomost je zcela bez mezí.“

„Zármutek sneseš sám, ale o radost se musíš podělit.“

„Ten, kdo nerozumí vašemu mlčení, pravděpodobně nebude rozumět ani vašim slovům.“

„Kdykoli vyjdu ze dveří, narovnám se, nesu hlavu hrdě vzhůru a zhluboka se nadechnu. Dopřeji si doušek slunečního svitu, pozdravím své přátele s úsměvem a mám srdce na dlani. Neobávám se, že bych byl nepochopen a neztrácím ani minutu tím, že bych přemítal o svých nepřátelích, soustředím se na to, čeho chci dosáhnout, a aniž bych ztrácel směr, zamířím rovnou ke svému cíli. Myslím na velké a vznešené věci, kterých chci rád vykonat, a pak, jak budou plynout dny, docela mimoděk využiji, všechny příležitosti, které vedou k naplnění mých cílů, právě tak jako bere mořský korál z přílivu a odlivu svou sílu k životu. Představuju si, jaký chci být: schopný, svědomitý, užitečný, a samo myšlení mě přemění k tomu obrazu… Pamatuji si že myšlenka vládne tělu. Zachovávám si správné duševní rozpoložení, jsem odvážný, upřímný a milý. Správně myslet znamená totéž, co tvořit. Všechny věci přicházejí skrze naše touhy a naše upřímné modlitby jsou pak vyslyšeny. Stáváme se tím, nač se naše srdce pevně upnulo v představách. Narovnám se a nesu hlavu hrdě vzhůru. Jsme samými bohy v zárodku.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .