„Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci.“

Originál

Most of the shadows of this life are caused by standing in one's own sunshine.

Poslední aktualizace 18. prosince 2019. Historie
Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson121
americký filozof, esejista a básník 1803 - 1882

Podobné citáty

Jitka Navrátilová foto
Citát „Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“
John Lennon foto
John Lennon foto
Ralph Smart foto
Ridley Scott foto
Elaine Pagelsová foto

„Snaha většiny zničit každou stopu kacířského "rouhání" se ukázala tak úspěšná, že až do objevů v Nag Hammadi, téměř všechny naše informace týkající se alternativních forem raného křesťanství pocházely z masivních ortodoxních útoků na ně.“

—  Elaine Pagelsová 1943

Originál: (en) The efforts of the majority to destroy every trace of heretical ‘blasphemy’ proved so successful that, until the discoveries at Nag Hammadi, nearly all our information concerning alternative forms of early Christianity came from the massive orthodox attacks upon them.
Zdroj: [WARDS & HONORS: 2010 NATIONAL HUMANITIES MEDALIST - Elaine Pagels, neh.gov, 2017-12-06, https://www.neh.gov/about/awards/national-humanities-medals/elaine-pagels]

Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Jean De La Fontaine foto
Marcus Annaeus Lucanus foto
Svatý Ambrož foto

„Kdo v slunci chodí, stín ho následuje.“

—  Svatý Ambrož biskup v Miláně; jeden ze čtyř původních církevních lékařů 339 - 397

Friedrich Nietzsche foto

„Obracej se ke slunci, ne k stínu.“

—  Friedrich Nietzsche německý filozof, spisovatel 1844 - 1900

Kemal Atatürk foto
Valeriu Butulescu foto
Keppel Enderbery foto

„Už tradičně pochází většina australského dovozu z ciziny.“

—  Keppel Enderbery australský politik 1926 - 2015

Originál: (en) Traditionally, most of Australia's imports come from overseas.
Zdroj: [1979, Commonwealth Record, Svazek 4,Vydání 1–17, Australian Government Publishing Service, 222, angličtina]

François de La  Rochefoucauld foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“