„Většina stínu v našem životě pochází z toho, že si sami stojíme na slunci.“

Originál

Most of the shadows of this life are caused by standing in one's own sunshine.

Poslední aktualizace 22. července 2021. Historie
Ralph Waldo Emerson foto
Ralph Waldo Emerson147
americký filozof, esejista a básník 1803 - 1882

Podobné citáty

Jitka Navrátilová foto

„Většina nemocí pochází z mysli, přestali jsme komunikovat sami se sebou.“

—  Jitka Navrátilová 1976

Zdroj: https://video.aktualne.cz/dvtv/navratilova-vetsina-nemoci-pochazi-z-mysli-prestali-jsme-kom/r~368ba466bc7211e9ab10ac1f6b220ee8/

John Lennon foto
Citát „Až ti bude v životě nejhůř, otoč se ke slunci a všechny stíny padnou za tebe.“
John Lennon foto
Ridley Scott foto
Lev Nikolajevič Tolstoj foto
Jean De La Fontaine foto
Elaine Pagelsová foto

„Snaha většiny zničit každou stopu kacířského "rouhání" se ukázala tak úspěšná, že až do objevů v Nag Hammadi, téměř všechny naše informace týkající se alternativních forem raného křesťanství pocházely z masivních ortodoxních útoků na ně.“

—  Elaine Pagelsová 1943

Originál: (en) The efforts of the majority to destroy every trace of heretical ‘blasphemy’ proved so successful that, until the discoveries at Nag Hammadi, nearly all our information concerning alternative forms of early Christianity came from the massive orthodox attacks upon them.
Zdroj: [WARDS & HONORS: 2010 NATIONAL HUMANITIES MEDALIST - Elaine Pagels, neh.gov, 2017-12-06, https://www.neh.gov/about/awards/national-humanities-medals/elaine-pagels]

Svatý Ambrož foto

„Kdo v slunci chodí, stín ho následuje.“

—  Svatý Ambrož biskup v Miláně; jeden ze čtyř původních církevních lékařů 339 - 397

Friedrich Nietzsche foto

„Obracej se ke slunci, ne k stínu.“

—  Friedrich Nietzsche německý filozof, spisovatel 1844 - 1900

Valeriu Butulescu foto
Kemal Atatürk foto
Citát „Zrady i nevěry pocházejí většinou ze slabosti, ne ze záměru.“
François de La  Rochefoucauld foto

„Už tradičně pochází většina australského dovozu z ciziny.“

—  Keppel Enderbery australský politik 1926 - 2015

Originál: (en) Traditionally, most of Australia's imports come from overseas.
Zdroj: [1979, Commonwealth Record, Svazek 4,Vydání 1–17, Australian Government Publishing Service, 222, angličtina]

Carlo Dossi foto

„Falešný přítel je jako stín, provází nás, jen dokud svítí slunce.“

—  Carlo Dossi italský spisovatel, politik a diplomat 1849 - 1910

Zdroj: Kalendář Dar přátelství 2008, Doron

Související témata