Svatý Ambrož citáty

 Svatý Ambrož foto

8   26

Svatý Ambrož

Datum narození: 339
Datum úmrtí: 397
Další jména: Ambrož z Milána, Sv. Ambróz

Svatý Ambrož, lat. Aurelius Ambrosius byl latinský církevní otec, od roku 374 biskup v Miláně. Ambrož je považován za obratného politika, který i díky svému vlivu na císaře Gratiana a Theodosia významně napomohl vítězství nauky nikajského koncilu na Západě. Roku 1295 jej papež Bonifác VIII. jmenoval jako prvního učitele církve.

Citáty Svatý Ambrož


„Přátelství nemá být celním úřadem na vybírání povinných dávek, ale zdrojem radosti a krášlení života.“

„Je opravdovou úlevou, jestliže máme někoho, s kým můžeme sdílet své nitro, komu můžeme otevřít srdce a svěřit mu svá tajemství.“


„Nenávist je vynalézavější než láska.“

„Nikdo neposlouchá lépe nežli ten, kdo poslouchá z lásky.“

„Zajisté se nerodíme ani s oděvem, ani se zlatem a stříbrem. Nazí na svět přicházíme, a nahé nás opět přijímá země.“

„Země byla stvořena pro všecky, pro 'bohaté' i pro chudé. Proč si tedy, boháči, děláte právo na pozemky? [...] Rozdáváš-li chudým, nerozdáváš dary, jen jim vracíš, co jsi jim dlužen. Všem bylo dáno, nad čím si osobuješ právo ty. Země patří všem, nejen boháčům.“

„Víra v Krista je stále nevěsta a stále neprovdaná.“

„Kdo v slunci chodí, stín ho následuje.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .