„Dnešní den nedávničko teď nastával nám a jako budoucího něco začínali jsme jej, a hle, již zmizel! Kam se poděl dne tohoto čas ten, kterýž se ukázal, byl a minul, a na věky se nevrátí více? Dejž, milý Pane Bože, ať umíme počítati kratičké dny naše na světě, a moudře sobě počínáme vidouce, an tu místa k přebývání není; časové sami k terminu věčnosti ustavičně nás podávají. Čím jsem se prohřešil dnes, Pane Bože můj, uveď to, prosím, v zapomenutí věčné, ať to mně ani tobě na věky na paměť nepřichází. A když večer života mého přijde, zamlouvám sobě, Pane Bože, u tebe skrýši, v níž bych až do veselého z mrtvých vstání bezpečně odpočinouti mohl. A potom v slávu přijmeš mne.“

—  Jan Amos Komenský, Source: Praxis pietatis; cit. dle Jirásek, Alois: F.L.Věk. Díl I. Vydání Čs. spisovatel. Praha 1976, s.54
Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský108
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, p… 1592 - 1670

Podobné citáty

Jean Maria Vianney foto
Jan Amos Komenský foto
Nikolaj Vasiljevič Gogol foto
Johannes Kepler foto
Richard Pachman foto

„Neodvolám, zas a znova. Bože, prosím, při mně stůj…“

—  Richard Pachman český hudební skladatel 1966
PACHMAN, Richard: Jak chutná život, s. 55

Kryštof Harant foto

„Tolik jsem krajin světa projel, u tak mnoho pohanských národů býval, tak mnoho na zemi i na moři nebezpečentví vystál, a nyní, hle, v vlasti mé nevinně smrt násilná mi se činí! A to rukou těch, jimž jsem po všecken věk svůj sloužil, jako i otcové moji. Bože, jim odpusť!“

—  Kryštof Harant český spisovatel, šlechtic, válečník, diplomat, cestovatel a hudebník 1564 - 1621
Podle Historie o těžkých protivenstvích církve české http://texty.citanka.cz/komensky/ od Jana Amose Komenského. Ref: cs.wikiquote.org - Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic / Výroky / Před smrtí

Jan Amos Komenský foto
Stephen King foto
Arthur Miller foto
Aurelius Augustinus foto
John Knox foto

„Ó věčný Pane, veď a řiď můj jazyk, aby mluvil pravdu.“

—  John Knox skotský duchovní, spisovatel a historik 1514 - 1572
Vlastní modlitby, (en) O Lord Eternal, move and govern my tongue to speak the truth. Source: John Knox and the Church of England: His Work in Her Pulpit and His Influence Upon Her Liturgy, Articles, and Parties. A Monograph Founded Upon Several Important Papers of Knox Never Before Published. S. 54.

Michail Michajlovič Prišvin foto

„Bože můj, jak těžko se žilo, jak dokázali člověka přimáčknout. Ale já chci, aby si čtenáři pamatovali z mého života jen to hezčí, vždyť jsem přece byl i šťastný.“

—  Michail Michajlovič Prišvin ruský spisovatel 1873 - 1954
Source: [Ecce homo - Michail Michajlovič Prišvin, rozhlas.cz, 2013-02-04, 2013-02-09, http://www.rozhlas.cz/brno/upozornujeme/_zprava/ecce-homo-michail-michajlovic-prisvin--1172981]

Citát „Moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy věk přichází sám.“
Miroslav Horníček foto

„Moudrost nepřichází vždy s věkem. Někdy věk přichází sám.“

—  Miroslav Horníček český dabér, dramatici, herec, humorista, moderátor, publicista, režisér, scenárista, spisovatel, televizní moderátor a… 1918 - 2003

Richard Bach foto
Konrad Adenauer foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x