„Můj otec? Nikdy jsem ho nepoznal, nikdy jsem neviděl ani jeho fotku.“

—  Eminem

Témata
otec, fotka
 Eminem foto
Eminem22
americký rapper, producent a herec 1972
Reklama

Podobné citáty

Brandon Sanderson foto
Reklama
Thalés Milétský foto

„Nepřebírej od otce jeho špatnosti.“

— Thalés Milétský řecký filozof -623 - -546 př. n. l.

Miley Cyrus foto
Muhammad Ali foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Anton Pavlovič Čechov foto
Thalés Milétský foto

„Neber od otce, co je špatné.“

— Thalés Milétský řecký filozof -623 - -546 př. n. l.

Reklama
Alexandr Sommer Batěk foto

„Hoši mi chtěli ukázat lázeňský život v blízkých lázních v Brusně. Ale nám se tahle lázeňská společnost tak zprotivila, že poslechli jsme rádi pozvání kynoucích nám hor k výstupu vzhůru pod Holý vrch. Stoupali jsme stále výše a výše. Těšili jsme se na Karpatské salaše, na zelenou trávu, na cinkající stáda ovcí a krav, na osmáhlé halekající báčy, a na to vše, co nám v městě jest tak vzdáleno, ach tak vzdáleno. Nevím, zda hoši dobře chápali mou touhu stoupati do výše, bosou nohou dotýkati se měkké trávy a dýchati vzduch výšin horských. Nahoře, abych čas ten neprozahálel uspořádal jsem jim hodinu esperanta. Byla to již 4. hodina, takže jsem v Podbrezové zasvětil přední pracovníky v počátky této mezinárodní řeči. Pamatoval jsem, jakých úspěchů docílil můj otec, jenž kdysi v Oseku u Rokycan tamnější dělnictvo naučil za krátký čas esperantu tak, že tito pak mohli dopisovati s celým světem a někteří z nich z této znalosti pak měli značný prospěch v dalším životě. Na Slovensku by esperanto mělo značný význam aspoň po té stránce, že vede k vyššímu pojímání života a odvádí od pití a hry v karty. A co hlavního, seznamuje s cizinou a tím šíří rozhled a porozumění k potřebám domácím. Učí znát lidi a tím i pravé přátele a skutečné nepřátele. A Slováci mají zapotřebí poznat, nikoli cizím napovídáním, nýbrž svým vlastním rozumem a svým vlastním srdcem, kdo jsou jejich přáteli a kdo to s nimi smýšlí špatně. Tam nahoře v horách dobře se to učilo. A ještě jsme si pak zazpívali a pak dále do výše.“

— Alexandr Sommer Batěk český chemik, esperantista a pedagog 1874 - 1944

„Miloš Zeman je jako otec říkající synovi: koupím ti housle, ale až se naučíš hrát.“

— Tomáš Ježek český ministr bez portfeje ČR, člen českého Parlamentu (1992-1996), člen České Národní Rady, ekonom a vysokoškolský p... 1940

Robert Poch foto
Reklama
Karel Poláček foto

„Otcem humoru je sám pánbůh všemohoucí, jenž stvořil ďábla, který napodobuje dílo boží.“

— Karel Poláček český humorista, novinář, romanopisec, scénárista a spisovatel 1892 - 1944

Jan Masaryk foto

„Tata by řekl, tož budeme sedlat.“

— Jan Masaryk český politik 1886 - 1948
odvětil tak na otázku, jak by reagoval jeho otec na Mnichov 1938

Publilius Syrus foto
Bertrand Russell foto
Další