„Žebrák je člověk, který spoléhal na pomoc přátel.“

—  Ambrose Bierce, (en) Beggar — one who has relied on the assistance of his friends. Source: [Ambrose, Bierce, The Devil's Dictionary, 1906, http://en.wikisource.org/wiki/The_Devil%27s_Dictionary, anglicky]
Ambrose Bierce foto
Ambrose Bierce79
americký novinář, spisovatel novel, fabulist a satirik 1842 - 1913
Reklama

Podobné citáty

 Euripidés foto
Reklama
François Périer foto
 Epikúros ze Samu foto
  Konfucius foto
Benjamin Franklin foto

„Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, poštmistr, vědec, vynálezce, občanský aktivista, státník a diplomat 1706 - 1790

Erich Fromm foto
Napoleon Bonaparte foto

„Člověk nemá přátel, jen jeho úspěch je má.“

—  Napoleon Bonaparte francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 - 1821
po bitvě u Waterloo

Francois Villon foto
Ralph Waldo Emerson foto
Oscar Wilde foto
Gabriel Laub foto

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“