Euripidés citáty

 Euripidés foto

37   1553

Euripidés

Datum narození: 480 př. n. l.
Datum úmrtí: 406 př. n. l.

Eurípidés byl starořecký dramatik, klasik tragédie, básník a filozof, pocházel z bohaté rodiny. Zpracoval tradiční mýty originálním způsobem, s vynikající znalostí psychologie, čímž je odkrýván duševní svět hrdinů, hlavně žen. Jejich emoce nakonec hlavní postavu zcela pohltí. Ve své tvorbě byl dost inovativní, kritizoval aktuální problémy v Athénách – postavil se proti tradičním morálním a náboženským představám, za témata her mu sloužily politika, kultura atd.


„Největší bolestí na světě je vidět umírat své dítě.“

„Každý si sám určuje svůj osud, ale i sám za to platí.“


„Kdo ví, zda není život umíráním a smrt životem!“

„Kdož ví, zda není život umíráním a smrt životem?“

„Není zamilovaný ten, kdo nemiluje navždy.“

„Ve svých dětech žijeme dál.“

„Jazyk je pádnější zbraň než-li meč.“

„Nerozčilujme se kvůli věcem, vždyť jim je to úplně jedno.“


„Tělo je nejhlasitějším tlumočníkem lásky.“

„Zloděj vyhledává tmu, pravda světlo.“

„Nenávidím pomoc přátel, kteří váhají.“

„Žádná lež nezestárne.“


„Kde není vína, není lásky.“

„Jsem žena, ne však slabá, tiché povahy
a chabé vůle; patřím k druhu jinému:
znám krutě nenávidět nepřátele své
a vřele milovat své přátele.
Jen takovým je souzen velký, slavný los.“
Médea

„Moc, která drží města a lidi pohromadě, je čestné zachovávání zákonů.“

„Čas nikdy nereaguje na hodnotu našich přání: Plyne ode dneška, zabývaje se svými vlastními záležitostmi.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .