„Charakter národů se ukazuje ještě otevřeněji než charakter jednotlivců - lidé v davu nemohou jednat podle dohody, aby ukryli své vášně.“

Étienne Bonnot De Condillac foto
Étienne Bonnot De Condillac21
francouzský akademik 1714 - 1780

Podobné citáty

Jean Charles Léonard de Sismondi foto
Étienne Bonnot De Condillac foto
Arthur Schopenhauer foto
Giuseppe Verdi foto

„Věda je všem národům společná, v umění však musejí dbát vlastního charakteru.“

—  Giuseppe Verdi italský skladatel 1813 - 1901

Zdroj: Smolka, Jaroslav & kol.: Dějiny hudby, s. 464-465

Vladimír Krajina foto

„Jestliže charakter národa zůstane zachován, všechno zase obnovíme.“

—  Vladimír Krajina český československý politik, botanik a politický spisovatel 1905 - 1993

Krajinovo heslo vtělené do závěrečného ustanovení Rady svobodného československa

Alexis De Tocqueville foto
Osho foto
Radovan Lukavský foto

„Charakter se nehraje, charakterem se hraje.“

—  Radovan Lukavský český dabér, herec, profesor a vysokoškolský pedagog 1919 - 2008

Zdroj: Readers Digest Výběr, Duben 2009, s.39

Isokratés foto
John Green foto
Warren Bennis foto
George Bernard Shaw foto
Paul Géraldy foto
Johann Wolfgang von Goethe foto
Ralph Waldo Emerson foto
Julian Tuwim foto
Otto František Babler foto
Matka Tereza foto
Karl Julius Weber foto

„Jen kdo panuje nad svou letorou, smí se honositi, že má charaktér, t. j. že smýšlí a jedná dle důsledných zásad.“

—  Karl Julius Weber německý spisovatel 1767 - 1832

Charaktér jest ve mravním světě tím, čím ve fysickém kostra.
Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 146, česky]

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“