Citáty o vášni


Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Mezi mužem a ženou neexistuje přátelství - jen vášeň, nepřátelství, láska - ale žádné přátelství.“

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Demokracie - vláda lůzy - je podřízením rozumu vášni.“


John Green foto
John Green 34
1977
„Každý člověk viní přírodu a osud, ale jeho osud je většinou odrazem jeho charakteru a vášní, jeho chyb a slabostí.“ Příliš mnoho Kateřin

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde 497
dramatik, prozaik a básník 1854 – 1900
„Mužové vždy chtějí býti první láskou ženy. Jest to u nich jistá neobratnost. Ženy tu mají lepší instinkt - ony chtějí býti poslední vášní mužovou.“

Jan Zrzavý foto
Jan Zrzavý 1
český herec, ilustrátor, malíř, scénograf, vysokoškolský ... 1890 – 1977
„Tvořit a malovat je vášeň. Vášeň nejsilnější a nepřemožitelná, která byť všechny touhy v tobě uhasly, nesmí pominout. Všeho se můžeš zříct, ve všem rezignovat, ale v umění nikdy.“

Tomáš Akvinský foto
Tomáš Akvinský 16
italský dominikánský kněz římskokatolické církve 1225 – 1274
„Ze všech vášní duše škodí tělu nejvíce smutek.“

Milan Kundera foto
Milan Kundera 64
český básník, dramatik a romanopisec 1929
„Milovat se se ženou a spát se ženou jsou dvě odlišné vášně. Nejen rozličné ale i protikladné. Láska se neprojevuje touhou po styku, což zahrnuje nekonečné množství žen, ale touhu po sdíleném spánku, touha omezená na jednu ženu.“

John Locke foto
John Locke 9
anglický filozof a lékař 1632 – 1704
„Všichni jsme omylní a ochotně se dopouštíme chyb, když nás žene prospěch nebo vášeň.“


Jeanette Wintersonová foto
Jeanette Wintersonová 6
anglická spisovatelka 1959
„Někde mezi strachem a sexem leží vášeň.“ Vášeň

 Voltaire foto
Voltaire 121
francouzský spisovatel a filozof 1694 – 1778
„Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.“

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe 311
německý spisovatel 1749 – 1832
„Jsme-li vzdáleni toho, koho milujeme, ovládáme se zdánlivě bezpečněji, čím mocnější je naše láska, ježto všechnu sílu vášně, která se dříve vybíjela navenek, obracíme do svých niter. Ale jak brzy, jak rychle jsme vytrhováni z tohoto bludu, když se pojednou před našima očima ve vší své nezbytnosti opět objeví ten, o kom jsme se domnívali, že se ho dovedeme zříci.“

Charles Louis Montesquieu foto
Charles Louis Montesquieu 38
francouzský společenský komentátor a politický myslitel 1689 – 1755
„Nálada je vášeň ducha.“


Christian Friedrich Hebbel foto
Christian Friedrich Hebbel 39
německý básník a dramatik 1813 – 1863
„Vášeň není hřích, hříchem je chlad.“

Jean Marais foto
Jean Marais 2
francouzský herec a divadelní režisér 1913 – 1998
„Herectví je pro mě vášní, vycházející odkudsi z mého nitra, z mé duše. Nevím, proč je tomu tak. Je to jako když někdo bere drogy, taky nedokáže vysvětlit, proč je bere.“

 Tiruvalluvar foto
Tiruvalluvar 2
indický básník a filozof
„Trapná je řeč hlupákova, jenž udílí rady, jako vášeň nešťastnice, které chybí vnady.“

Marcel Achard foto
Marcel Achard 30
francouzský spisovatel 1899 – 1974
„Ženy mají zvláštní vášeň pro matematiku: dělí své stáří dvěma, zdvojnásobují cenu svých šatů, ztrojnásobují plat svých mužů a přičítají pět let k věku svých přítelkyň.“

Obrázky s citáty o vášni

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .