„Člověk je přece jen tak dobrý, jak se odváží nebýt špatný.“

Zdroj: Rovnost 5. 10. 1990

Poslední aktualizace 22. prosince 2020. Historie
Robert Redford foto
Robert Redford4
herec a režisér ze Spojených států 1936
Upravit

Podobné citáty

John Stuart Blackie foto

„Člověk může býti duchaplný, vtipný, silný a mohutný; ale není-li při všem tom dobrý, je přece jen člověk chatrný, a také to vznešené, kterého se dodělávati zdá ve svém počínání, není, než skvělý druh daremnosti.“

—  John Stuart Blackie skotský vědec a spisovatel 1809 - 1895

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 27, česky]

Pavel Kosorin foto
Christian Friedrich Hebbel foto
George Raymond Richard Martin foto
Charles Darwin foto
Erich Kästner foto
William Saroyan foto
Karl Raimund Popper foto
Otokar Fischer foto

„Hypochondr ke člověk, kterému je dobře, když je mu špatně.“

—  Otokar Fischer český překladatel, dramatik, básník and kritik 1883 - 1938

Václav Špála foto

„Neznám slovo reakcionář, znám jen: špatný nebo dobrý člověk.“

—  Antonín Bartušek český básník, museologista, překladatel a historik umění 1921 - 1974

22. 2. 1948, in: Demo-archie

Démokritos foto

„Dobrý člověk nedbá, haní-li ho špatní.“

—  Démokritos starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomové teorie

Daniel Glattauer foto
Anthony de Mello foto
Michel De Montaigne foto
Jean Jacques Rousseau foto

Související témata