Charles Darwin citáty

Charles Darwin foto

20   190

Charles Darwin

Datum narození: 12. únor 1809
Datum úmrtí: 19. duben 1882
Další jména: Charles Robert Darwin

Charles Robert Darwin byl britský přírodovědec a zakladatel evoluční biologie. Evoluční teorii opíral o přírodní výběr a pohlavní výběr.


„Hudba je starší než lidská řeč.“

„Zvířata mají stejné pocity jako člověk: radost a bolest, štěstí a neštěstí. Tato hnutí mysli je postihují ve stejné míře jako nás.“


„Matematik je slepý člověk v temné místnosti hledající černou kočku, která tam není.“

„Ani trochu se nebojím zemřít.“

„Příroda se snaží lhát vám přímo do očí.“

„Dokonce i ve smrtelné agónii může pes pohladit svého pána.“

„V přírodě je přežití a úspěch otázkou těch nejschopnějších a nejpřitažlivějších.“

„Člověk by nedosáhl nikdy panujícího postavení ve světě bez používání rukou, těchto nástrojů, tak podivuhodně poslušných jeho vůle.“


„Pokud nezabráníme tomu, aby se počet bezohledných, ničemných a jinak podřadných členů společnosti zvyšoval rychleji, než lepší třída lidí, národ bude degenerovat. “

„Největší agrese vzniká mezi nejbližšími živočišnými druhy.“

„Škola a výchova v ní mi nedaly nic.“

„Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.“


„Nevědomost vystupuje vždy sebevědoměji než vědění. “

„Nic nezavinilo tolik starostí, tolik chorob a bídy jako požívání alkoholu.“

„V nepříliš vzdálené budoucnosti, budeme-li ji počítat na staletí, civilizované lidské rasy téměř jistě v celém světě vyhladí a nahradí rasy divošské. Zároveň budou bez pochyby vyhlazeny antropomorfní opice. Mezera se pak zvětší, neboť se bude rozkládat mezi člověkem na úrovni civilizovanější, než jsou běloši, jak můžeme doufat, a nějakými lidoopy na úrovni paviána, a nikoliv jako v současné době mezi černochem či domorodým Australanem a gorilou. “

„Sotva se najde někdo tak nerozumný, kdo by pokračoval v chovu právě těch nejhorších jedinců, nejde-li ovšem o lidi.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .