Ludwig Wittgenstein citáty

Ludwig Wittgenstein foto

7   1

Ludwig Wittgenstein

Datum narození: 26. duben 1889
Datum úmrtí: 29. duben 1951

Ludwig Josef Johann Wittgenstein [vitgnštajn] byl jedním z nejvlivnějších filosofů 20. století. Bývá spojován především s analytickou filosofií a filosofií jazyka, ovlivnil však i logické pozitivisty. Jeho myšlení pravděpodobně nejvíce ovlivnili Otto Weininger, Arthur Schopenhauer, Bertrand Russell a Gottlob Frege.

Citáty Ludwig Wittgenstein


„Ctižádost je smrt myšlení.“

„6.371 Celý moderní světonázor je založen na iluzi, že tzv. přírodní zákony jsou vysvětlení přírodních jevů.“ Tractatus logico-philosophicus


„Pro skutečně zbožného člověka nic není tragické. Wittgenstein In: R. Rhees, Personal recollections, kap. 6.“

„Že mi - nebo všem - to tak připadá, z toho nevyplývá, že tomu tak je.“

„O čem není možno mluvit, o tom se musí mlčet.“

„Hranice mého jazyka jsou hranice mého světa“

„Člověk se musí probudit k údivu – a národy možná také. Věda je způsob, jak je zase poslat spát. Wittgenstein Culture and value, str. 5.“

„A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes.“


„The limits of my language means the limits of my world.“

„I don't know why we are here, but I'm pretty sure that it is not in order to enjoy ourselves.“

„Hell isn't other people. Hell is yourself.“

„Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.“ Tractatus Logico-Philosophicus


„The real question of life after death isn't whether or not it exists, but even if it does what problem this really solves.“

„Nothing is so difficult as not deceiving oneself.“

„I am my world.“

„If people never did silly things nothing intelligent would ever get done.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .