„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde470
dramatik, prozaik a básník 1854 - 1900
Reklama

Podobné citáty

Oscar Wilde foto
Reklama
Margaret Thatcher foto
Jan Neruda foto
Ralph Smart foto
William Shakespeare foto

„Doufám v žití, ale jsem připraven umřít.“

—  William Shakespeare anglický básník a dramatik 1564 - 1616

Laurell K. Hamilton foto
Jaroslav Vrchlický foto

„Po něčem toužit jest již důvod k žití.“

—  Jaroslav Vrchlický český básník, dramatik, novinář a překladatel 1853 - 1912

Reklama
Max Švabinský foto
Ryszard Krynicki foto

„Poezie je celé moje žití.“

—  Ryszard Krynicki polský spisovatel a nakladatel 1943

Jindřich Šimon Baar foto

„Vědět musím co chci, kam spěji, za čím se ženu, aby žití mé nebylo planým bezúčelným těkáním.“

—  Jindřich Šimon Baar český básník, spisovatel náboženství, spisovatel a římskokatolický kněz 1869 - 1925

Reklama
 Hérakleitos foto

„Naše žití je smrt jiných a žití jiných je naše smrt.“

—  Hérakleitos před-sokratovský řecký filozof -535 - -475 př. n. l.

Jerome David Salinger foto
 Valerius maximus foto
 Euripidés foto

„Kdo ví, zda toto žití není mrtev být a smrt zda není žití?“

—  Euripidés starověký aténský dramatik -480 - -406 př. n. l.

Další