„Ženy jsou k tomu, abychom je milovali a ne abychom je chápali.“

Oscar Wilde foto
Oscar Wilde469
dramatik, prozaik a básník 1854 - 1900
Reklama

Podobné citáty

Oscar Wilde foto
Citát „My, ženy, potřebujeme krásu, aby nás muži milovali, a hloupost, abychom milovaly my je.“
Coco Chanel foto
Reklama
Gustave Courbet foto
 Molière foto
Jiří Žáček foto
Reklama
Citát „Je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.“
Jean Jacques Rousseau foto
Thornton Wilder foto
Reklama
Abbé Pierre foto
Joseph Ernest Renan foto
Konstantin Nikolajevič Baťuškov foto
Reklama
 Matka Tereza foto
Reklama
William Congreve foto
Vittorio De Sica foto
Další