„Rozum máme vždycky pro druhé. Pro sebe jen málokdy.“

Poslední aktualizace 22. září 2021. Historie
Témata
moudrost, rozum
Lion Feuchtwanger foto
Lion Feuchtwanger18
německý spisovatel 1884 - 1958

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld foto
Henry Bordeaux foto
Percy Bysshe Shelley foto
Denis Diderot foto
Denis Diderot foto

„Rozumem, nikoli násilím máme vést lidi k pravdě.“

—  Denis Diderot francouzský osvícenský filozof a encyklopedista 1713 - 1784

Tomáš Štítný ze Štítného foto

„Více skrze to jsme nazváni rozumné stvoření, že k velikému a čistému rozumu přijíti můžeme, než skrze to, že již rozum máme.“

—  Tomáš Štítný ze Štítného český šlechtic, reformátor a kazatel 1333 - 1401

Zdroj: [Novák, Jan Václav, Vorovka, Karel, Kniha moudrosti, sborník aforismů a sentencí peadagogických, Bursík a Kohout, 1892, 14, česky]

Étienne Bonnot De Condillac foto
Oscar Wilde foto
Erich Maria Remarque foto
Jean Jacques Rousseau foto

„Jen rozum nás učí poznávat dobro a zlo. Svědomí, které nás učí milovať jedno a nenávidet druhé, ačkoli je nezávislé na rozumu, nicméně nemůže vyvinout bez něj.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Zdroj: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Emil alebo o výchove. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 1956, s. 86, cit. podle PERNÝ, Lukáš. Rousseau a filozofia dejín (rigorózní práce). Prešov: Prešovská univerzita, 2019, s. 14

Friedrich Nietzsche foto
François de La  Rochefoucauld foto
Denis Diderot foto
François de La  Rochefoucauld foto
Gaius Titus Petronius foto

„Krása a moudrost je málokdy propojena.“

—  Gaius Titus Petronius římský dvořan, předpokládaný autor Satyriconu 27 - 66

Ivan Alekseevič Bunin foto
Ludwig Feuerbach foto
Edgar Allan Poe foto

Související témata