„Nevděk je nejčernější zločin.“

Poslední aktualizace 14. října 2018. Historie
Franz Grillparzer foto
Franz Grillparzer15
rakouský dramatik a spisovatel 1791 - 1872

Podobné citáty

Luc de Clapiers de Vauvenargues foto
Miguel de Cervantes foto

„Nevděk je dcerou pýchy.“

—  Miguel de Cervantes španělský spisovatel 1547 - 1616

Alfred De Musset foto

„Dobro má za hrob lidský nevděk.“

—  Alfred De Musset francouzský spisovatel 1810 - 1857

Johann Wolfgang von Goethe foto
Richard Baxter foto

„Jak barbarský, ba, ďábelský, ba, více než ďábelský nevděk to je! Ďáblům nikdy nebyl nabídnut Spasitel, a tobě ano; a přesto Jej sobě zlehčuješ?“

—  Richard Baxter anglický puritánský církevní vůdce, básník 1615 - 1691

Originál: (en) What barbarous, yea, devilish, yea, worse than devilish igratitude is this! The devils never had a Savior offered to them, but thou hast; and dost thou yet make light of Him?
Zdroj: [Baxter, Richard, William Orme, XVI, The Practical Works of Richard Baxter: with a Life of the Author and a Critical Examination of His Writings by William Orme, https://books.google.cz/books?id=NncAAAAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, James Duncan, London, 1830, 538, 526, angličtina]

Luc de Clapiers de Vauvenargues foto
Johann Wolfgang von Goethe foto

„Nevděk jest vždy jakýsi druh slabosti. Nevidělť jsem, že by řádní mužové byli bývali nevděčnými.“

—  Johann Wolfgang von Goethe německý spisovatel 1749 - 1832

Zdroj: [Koráb, Julius, Zlatá zrnka, [1885], Plzeň, V. Steinhauser, 237]

Seneca foto

„Zločin musí být zakryt zločinem.“

—  Seneca římský filozof -4 - 65 př. n. l.

„Je zločinem narodit se jako žena. Ještě větším zločinem je být ženou a mít talent.“

—  María Izquierdo mexická umělkyně 1902 - 1955

Zdroj: [Charvátová, Anežka, Poniatowska, Elena: Ztřeštěná sedma, iliteratura.cz, 2012-09-22, 2012-09-25, http://www.iliteratura.cz/Clanek/16229/poniatowska-elena-ztrestena-sedma]

Albert Camus foto
Claude Adrien Helvétius foto
Osho foto
Julien Offray de La Mettrie foto
Charles Maurice de Talleyrand foto
Charles Maurice de Talleyrand foto
Cesare Beccaria foto
Amos Oz foto

„Zločin je přece trestem.“

—  Amos Oz izraelský spisovatel, prozaik, novinář a intelektuální 1939 - 2018

Fima

Napoleon Bonaparte foto

„Za kolektivní zločiny není odpovědný nikdo.“

—  Napoleon Bonaparte francouzský panovník, vojenský a politický vůdce 1769 - 1821

Tupac Shakur foto

Související témata