„Umění není věc, je to cesta.“

Originál

Art is not a thing; it is a way.

Poslední aktualizace 18. prosince 2019. Historie
Témata
umění, cesta, věc
Elbert Hubbard foto
Elbert Hubbard53
americký spisovatel, nakladatel, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Podobné citáty

André 3000 foto
Raymond Duchamp-Villon foto

„Je nemožné uspokojit požadavky dnešního umění jen prostředky z minulosti. Chceme sochařsky uchopit ty věci, s nimiž se nikdy dřív sochařství nezahazovalo. Jdeme nebo jdete přitom nesprávnou cestou?“

—  Raymond Duchamp-Villon francouzský sochař 1876 - 1918

Zdroj: [Walter, Ingo (ed), Umění 20. století, Taschen/Slovart, Praha, 2011, 840, 437, 978-80-7391-572-8]

Valeriu Butulescu foto
Paul Valéry foto

„Politika byla nejprve umění jak bránit lidem, aby si hleděli svých věcí. Později k tomu přistoupilo umění nutit lidi rozhodovat o věcech, kterým nerozumějí.“

—  Paul Valéry francouzský básník, esejista a filozof 1871 - 1945

Zdroj: Oeuvres II. , Pléiade 1960, str. 947

Otto František Babler foto
Michal Horáček foto
Aristoteles foto

„Cílem umění není reprezentovat vnější vzhled věcí, ale jejich vnitřní význam.“

—  Aristoteles klasický řecký filozof, student Platóna a zakladatel západní filozofie -384 - -321 př. n. l.

Friedrich Schiller foto
Marcus Manilius foto

„Zkušenost v oborech různých tak dala umění vzniknout, na cestu příklad svítil.“
PER VARIOS USUS ARTEM EXPERIENTIA FECIT, EXEMPLO MONSTRANTE VIAM

—  Marcus Manilius římský spisovatel

Laurell K. Hamilton foto
Otto František Babler foto
Jan Mukařovský foto

„Antropologického základu bude se umění dobírat vždy a znovu cestami, po kterých dosud nešlo….“

—  Jan Mukařovský český esejista, estetik, literární teoretik a vysokoškolský pedagog 1891 - 1975

Zdroj: SUS, Oleg. Antropologická konstanta a kategorie náhodnosti v surrealistické estetice. Problémy literárnej Avantgardy Konferencia Slovenskej akademie vied v Smoleniciach 25.a 27. októbra 1965. Bratislava: SAV 1968

Dorothy Nevill foto
Stéphane Mallarmé foto
Albert Camus foto
Oscar Wilde foto
Oscar Wilde foto
Pete Seeger foto

„Lidem říkám, že jestli tu lidstvo za sto let ještě bude, tak jedna z nejdůležitějších věcí, která nás zachrání, bude umění.“

—  Pete Seeger americký folkový zpěvák 1919 - 2014

Originál: (en) I usually tell people if the human race is still here in a hundred years, one of the main things that will save us is the arts.
Zdroj: [Shen, Aviva, Pete Seeger: Where Have All the Protest Songs Gone?, Smithsonian Magazine, http://www.smithsonianmag.com/arts-culture/pete-seeger-where-have-all-the-protest-songs-gone-159453359/, 2014-01-29, 2012-04]

Erich Maria Remarque foto

Související témata