„Politováníhodný je ten, kdo žije bez ideálů.“

Varianta: Politováníhodný ten, kdo žije bez ideálů.

Témata
život, ideál
Ivan Sergejevič Turgeněv foto
Ivan Sergejevič Turgeněv14
ruský spisovatel 1818 - 1883

Podobné citáty

Karol Irzykowski foto
Nelson Mandela foto
Karl Ludwig Borne foto
George McGovern foto

„Některé z věcí, které řekl během svého života byly extrémní a politováníhodné, ale přesto po něm truchlím.“

—  George McGovern americký politik, kongresman, senátor, demokratický kandidát na prezidenta 1922 - 2012

o Spiru Agnewovi
Originál: (en) Some of the things he said during his lifetime were extreme and regrettable, but nonetheless I mourn his passing.
Zdroj: [Spiro T. Agnew, Point Man for Nixon Who Resigned Vice Presidency, Dies at 77, nytimes.com, 1996-09-19, 2015-11-02, http://www.nytimes.com/1996/09/19/us/spiro-t-agnew-point-man-for-nixon-who-resigned-vice-presidency-dies-at-77.html?pagewanted=all]

Alexandr Ivanovič Gercen foto

„…ideál rytíře se na západě proměnil v ideál hokynáře.“

—  Alexandr Ivanovič Gercen ruský spisovatel 1812 - 1870

Zdroj: [2008, Obraz a příběh: scéničnost ve výtvarném a dramatickém umění, Časopis Disk a edice Disk, 234, 9788086970868]

Frederick Banting foto

„Musíte začít s ideálem a skončit s ideálem.“

—  Frederick Banting kanadský lékařský vědec a lékař 1891 - 1941

Originál: (en) You must begin with an ideal and end with an ideal.
Zdroj: [1992, Weekly Compilation of Presidential Documents, Svazek 28,Vydání 14–26, Office of the Federal Register, National Archives and Records Service, General Services Administration, 855, angličtina]

Gilbert Keith Chesterton foto
André Maurois foto
Patricie Holečková foto
Ladislav Muška foto
Jiří Faltus foto

„Nebýt peněz, člověk by vystačil s ideály.“

—  Jiří Faltus ekonom, básník a satirik 1911 - 1993

Truman Capote foto
Karolína Světlá foto
Peter Altenberg foto
Pedro Calderón De La Barca foto
Friedrich Nietzsche foto
Valeriu Butulescu foto
Ernst Fischer foto

„Bez snů a ideálů nelze být člověkem.“

—  Ernst Fischer rakouský literární historik, novinář a spisovatel 1899 - 1972

Zane Grey foto
Egon Lánský foto

„Láska je ideál. Manželství je realita.“

—  Egon Lánský český místopředseda vlády ČR, senátor českého Parlamentu a novinář 1934 - 2013

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x