„Pesimismus rozumu, optimismus vůle.“

Antonio Gramsci foto
Antonio Gramsci3
italský politik, publicista a marxistický filosof 1891 - 1937
Reklama

Podobné citáty

Laurell K. Hamilton foto
Reklama
Patricie Holečková foto
Gabriel Laub foto
Stanisław Jerzy Lec foto
Albert Schweitzer foto

„Býčí trhy se rodí z pesimismu, rostou na skepticismu, dozrávají na optimismu a umírají na euforii.“

—  John Templeton britský akciový investor, obchodník a filantrop 1912 - 2008
(en) Bull markets are born on pessimism, grown on skepticism, mature on optimism and die on euphoria.

Oscar Wilde foto
Bruce Lee foto
Dominik Pecka foto

„Kde není dobrá vůle, marno přesvědčovat rozum.“

—  Dominik Pecka český filozof, spisovatel, teolog a římskokatolický duchovní 1895 - 1981

Denis Diderot foto
Tomáš Garrigue Masaryk foto
Dominik Pecka foto

„Nevěra není choroba rozumu, jako spíše choroba vůle.“

—  Dominik Pecka český filozof, spisovatel, teolog a římskokatolický duchovní 1895 - 1981

Jan Amos Komenský foto

„Člověk má rozum, aby rozeznával, a vůli, aby volil, cokoli je kde dobrého nebo zlého.“

—  Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

Antonio Gramsci foto
Marie Terezie foto

„Se stavy českými nechci více míti co činiti, nemají rozumu ani vůle; musí se jim jen předepisovati.“

—  Marie Terezie rakouská královna 1717 - 1780
Z dopisu svému synu, arcivévodovi Ferdinandovi, 1775

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“