Přísloví

Nejoblíbenější přísloví

„Ve dvou se jde i do pekla veseleji.“

„Čím více milujeme své přátele, tím méně jim lichotíme. Čím méně je milujeme, tím více jim lichotíme.“


„Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří psaní do písku.“

„Ať ten, který tvrdí, že něco nejde, nezdržuje toho, který to dělá.“

„Zaléváš-li květiny, zalévej kořeny. Poučuješ-li člověka, mluv k jeho srdci.“

„Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáš starého.“

„Kdyby nebe vyslyšelo dětské modlitby, nezůstal by naživu ani jeden učitel.“

„Člověk, který má pravdu nepotřebuje zvyšovat hlas.“


„Když jsou noci nejdelší, lidé jsou si nejbližší.“

„Jazyk je dýkou žen, proto ho nenechávají nikdy rezivět.“

„Sedmkrát upadneš, osmkrát vstaň.“

„Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.“


„Všichni se ohlížejí na čas, jen čas se neohlíží na nikoho.“

„Až na vrch vystoupáš s nadějí, jako s holí - srazí tě zklamání zas dolů do údolí.“

„Ani všechny temnoty vesmíru nedokáží zhasit jedinou svíčku.“

„Je-li cesta daleká, poznáš sílu koně. Trvá-li něco moc dlouho, poznáš srdce člověka.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .