Nejkrásnější citáty na svatební oznámení

quick
23. dubna 2017

Tu jsem náhle viděl,
že mohu pro druhého něco znamenat,
už jenom tím, že tu jsem,
a že ten druhý je šťastný,
protože jsem u něho.
Je to něco, pro co lze žít.”
E. M. Remarque
„Odřekni se života, logiky, světa,
prostě všeho - jen lásky ne.”
R. Rolland
„Každý jsme anděl s jedním křídlem . . .
Abychom vzlétli, musíme se obejmout.”
L. de Crescendo
„Láska je nejkrásnější cesta od srdce k srdci: přímá linie.”
A. F. Bebel
„Chceš-li být milován, miluj.”
L. A. Seneca
„Usměj se, lásko, třeba slzami,
když jméno vepsali jsme ke jménu,
my dnes to zlaté slunce nad námi
vzali jsme do dvou našich prstenů.”
F. Branislav
„Muž a žena jsou dvě noty,
bez kterých struny lidské duše
nevydají správný a plný akord.”
G. Mazzini
„Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, více naděje, ale všecko zmůže láska.“
J. Vrchlický
„Kdo miluje, není už sám.”
J. Deml
„Vše co milujeme, stává se zázrakem.”
J. Wolker
„A kroužek na Tvém prstě je zlatá stužka, jíž se váže jmelí křehkých ratolestí, abychom nepoztráceli své štěstí."
J. Seifert
„Není jiného léku na lásku, než více lásky.”
Thorieu
„Láska je, když nelze, nelze jinak.”
O. Mikulášek
„Ne v tom, že jsme milováni,
ale v tom, že milujeme, je naše štěstí.”
H. Casson
„Máš-li lásku, máš všechno.”
John Lennon
„Není krásnějších pohádek nad ty,
které si život vytváří sám.”
H. Ch. Andersen
„Milovat neznamená hledět jeden do druhého,
ale pohlížet společně jedním směrem.”
A. de Saint – Exupéry
„Není zamilován,
kdo nemiluje navždy.”
Euripides
„Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem.”
G. Sandová
„Dobře žít znamená nežít pro sebe.”
Rázus
„Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka.”
Feuerbach
„Ode všech těžkostí a bolů života
nás osvobozuje jediné slovo:
To slovo je láska.”
Sofokles
„Milovat a milován býti, je největší štěstí na světě.”
J. W. Goethe
„Abys byl milován, miluj!”
Martialis
„Manželství vyžaduje řád. Je to nejstarší a nejkrásnější řád, který založil a jemuž ožehnal sám Stvořitel.”
J. G. Hereder
„Opravdová láska je umění najít ve světě někoho, s kým si rozumíš lépe než se sebou samým.” H. F. Amiel
„Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.”
John Lennon
„Život přeci není nic jiného, než řetěz hloupých nápadů. A jak je někdy krásné je uskutečnit.”
B. Hrabal
„Byli jsme dva a měli jsme jedno srdce.”
F. Villon
„Slovy tu něhu vyslovit nelze, na strunách by se dala jen hrát. Tichounce, tiše, docela tiše srdce chce z lásky se zpovídat.”
S. K. Neumann


Mohli by se vám líbit citáty