Abdu’l-Bahá citáty

 Abdu’l-Bahá foto

6   28

Abdu’l-Bahá

Datum narození: 23. květen 1844
Datum úmrtí: 28. listopad 1921

‘Abdu’l–Bahá je jméno nejstaršího syna Bahá’u’lláha. ‘Abdu’l-Bahá byl po Bahá’u’lláhově skonu hlavou Bahá’í věřících a zasloužil se o rozšíření Bahá’í víry do Evropy a Severní Ameriky.

Citáty Abdu’l-Bahá


„Přeji si, abyste byli šťastni… abyste se smáli, zářili a radovali se, tak aby jiní skrze vás byli šťastní.“

„Být Bahá’í znamená milovat celý svět, milovat lidstvo a snažit se mu sloužit, pracovat pro světový mír a světové bratrství.“


„Radost nám propůjčuje křídla. V čase radosti je naše síla živější, náš intelekt bystřejší a naše chápání méně omezené. Tehdy je pro nás zřejmě lehčí měřit se se světem a zjistit, k čemu se nejlépe hodíme.“

„Nejlepší způsob, jak děkovat Bohu, je milovat se navzájem.“

„Duchovní blaženost je pravý základ lidského života, neboť život byl stvořen kvůli štěstí, ne kvůli starosti, k radosti, nikoli k zármutku.“

„Střezte se, abyste nezranili něčí city, nezarmoutili něčí srdce nebo využívali svůj jazyk k tomu kárat a obviňovat druhého… Střezte se, střezte, aby nikdo před vámi se nevadil s žádnou duší a nekáral ji, i když dotyčný přeje jiným zlé a špatně jedná.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .