Bahá'u'lláh citáty

 Bahá'u'lláh foto

26   67

Bahá'u'lláh

Datum narození: 12. listopad 1817
Datum úmrtí: 29. květen 1892

Bahá'u'lláh je zakladatel Bahá'í víry. Bahá'u'lláh se narodil v Teheránu, přes 40 let strávil v exilu a v žaláři; zemřel v Bahdží v Izraeli. Jeho spisy tvoří základ Bahá'í svatého písma.


„Kdo miluje pravou láskou touží po zkouškách stejně jako vzbouřenec po odpuštění a hříšník po slitování.“

„Osvoboď se z pout tohoto světa a vyprosti svou duši z vězení sebe samého. Chop se své příležitosti, protože se ti víckrát nenaskytne.“


„Zamysli se chvíli. Slyšel jsi někdy, že přítel a nepřítel přebývají v jediném srdci? Vyhosti tedy cizince, aby Přítel mohl vstoupit do Svého domova.“

„Účinek činů je vpravdě mocnější než účinek slov.“

„Rozbij svou klec a jako fénix lásky vystup k výšinám svatosti. Zapři se a naplněn duchem milosti setrvej v říši nebeské čistoty.“

„Podstatou víry je skromnost slov a přebytek skutků.“

„Prokazujte jeden druhému trpělivost, shovívavost a lásku. Nebyl-li by kdokoli mezi vámi schopen určitou pravdu pochopiti nebo by se jí snažil porozumět, zračte duch nejvyšší vlídnosti a dobromyslnosti, když s ním rozmlouváte...“

„Neopusťte věčnou krásu pro krásu, která musí zemřít, a nevažte své náklonnosti na smrtelný svět prachu.“


„Zbav se nižších stupňů pochybnosti a vystup k čistým výškám jistoty. Otevři oči pravdě, abys mohl spatřit odhalenou Krásu a zvolat: Pochválen bud' Pán, nejskvělejší ze všech tvůrců!“

„Každé slovo, jež vyplyne z úst Božích, je obdařeno takovou mocností, že může naplnit novým životem kteroukoli lidskou schránku“

„Laskavý jazyk je magnet pro lidská srdce. Je to chléb ducha, dává slovům smysl, je pramenem moudrosti a pochopení.“

„Ó děti žádostivosti! Odložte šat marnivosti a zbavte se hávu pýchy!“


„Neopouštěj věčné království pro to, co pomíjí, a neodvrhuj nebeskou vládu za světské žádosti. Toto jest řeka věčného života proudící z pramenné studně pera Slitovného; blaze těm, kteří z ní pijí.“

„Pohlížejte na člověka jako na důl oplývající drahokamy nedozírné hodnoty.“

„Ó synu touhy! Popřej sluch tomuto: Nikdy smrtelné oko nepozná věčnou krásu, a neživé srdce se bude těšit vždy jen uvadlým květem. Neboť rovný hledá rovného a raduje se ze společnosti sobě podobného.“

„Ponořte se do Oceánu Mých slov, ať můžete proniknout k jeho tajemstvím a objevíte všechny perly moudrosti, ukrývající se v jeho hlubinách.“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .