Adolf Loos citáty

Adolf Loos foto

8   3

Adolf Loos

Datum narození: 10. prosinec 1870
Datum úmrtí: 23. srpen 1933

Adolf Loos byl klasik moderní architektury, čelný představitel architektonického purismu. Spolu s Leopoldem Bauerem, Josephem Mariou Olbrichem a Josefem Hoffmannem patří k významným rodákům z Moravy a Slezska, kteří ovlivnili evropskou architekturu.


„První ornament, který se zrodil, totiž kříž, byl erotického původu. První umělecké dílo, první umělecký počin, kterým se první umělec chtěl zbavit svého přetlaku, načmáral na zeď. Vodorovná čára: ležící žena. Svislá čára: do ženy pronikající muž. Muž, který toto vytvořil, pociťoval stejnou tvůrčí potřebu jako Beethoven, byl ve stejném nebi jako Beethoven, když tvořil svou Devátou.“

„Architektura, to není kreslení. Architektura se může psát - jako báseň nebo partitura.“


„Dům se musí líbit všem. Narozdíl od uměleckého díla, které se nemusí líbit nikomu.“ říjen 1910

„Zvenku nemá dům nic prozrazovat, uvnitř však nechť vyjeví celé své bohatství.“ 1914

„Nikdy jsem tím ale nemínil to, co puristé dohnali ad absurdum, že je potřeba ornament systematicky a důkladně odstranit. Pouze tam, kde zásluhou dobové podmíněnosti zmizel, už ho nelze znovu aplikovat. Jako se člověk nikdy nevrátí k tetování vlastní tváře.“ 1924

„A kdo si zakládá domov, ať si zařizuje vše sám.“ Řeči do prázdna

„Takovým způsobem jsem vedl své žáky k tomu, aby mysleli trojrozměrně – v krychli. Dnes to umí jen málo architektů, dnes jako by výchova architektů končila v ploše.“

„Hejsek je člověk, jemuž slouží oblek jen k tomu, aby se od svého okolí co nejvíce lišil“ Řeči do prázdna


„I will not subscribe to the argument that ornament increases the pleasure of the life of a cultivated person, or the argument which covers itself with the words: “But if the ornament is beautiful!...” To me, and to all the cultivated people, ornament does not increase the pleasures of life. If I want to eat a piece of gingerbread I will choose one that is completely plain and not a piece which represents a baby in arms of a horserider, a piece which is covered over and over with decoration. The man of the fifteenth century would not understand me. But modern people will. The supporter of ornament believes that the urge for simplicity is equivalent to self-denial. No, dear professor from the College of Applied Arts, I am not denying myself! To me, it tastes better this way.“ Ornament and Crime: Selected Essays

„Be not afraid of being called un-fashionable.“

„Every period had its style: why was it that our period was the only one to be denied a style? By “style” was meant ornament. I said, “weep not. Behold! What makes our period so important is that it is incapable of producing new ornament. We have out-grown ornament, we have struggled through to a state without ornament. Behold, the time is at hand, fulfilment awaits us. Soon the streets of the cities will glow like white walls! Like Zion, the Holy City, the capital of heaven. It is then that fulfilment will have come.“ Ornament and Crime: Selected Essays

„The unadorned gentleman's suit was the product of the change from rigid status to social structures constantly shifting in response to the forces of modern capitalism, becoming ever more egalitarian in both appearance and reality.“


„Ne množství, nýbrž jakost práce pomáhá určovat hodnotu každého předmětu. Žijeme v době, jež dává přednost kvantitě práce. Neboť tato kvantita se dá lehce kontrolovat, je každému hned nápadná a nevyžaduje cvičeného pohledu nebo nějakých látkových znalostí.“ Řeči do prázdna

„the development of culture is concurrent with the removal of ornaments from objects of daily use“

„Jde o to být oblečen tak, abychom byli co nejméně nápadní. Červený frak je v tanečním sále nápadný. Tedy je červený frak v tanečním sále nemoderní. Cylindr na ledě je nápadný. Proto je na ledě nemoderní. Všecko, co je nápadné, platí v dobré společnosti za hrubé a nepřípustné.“ Řeči do prázdna

„Každý kus nábytku, každá věc, každý předmět vypráví příhody, historii rodiny. Byt není nikdy hotový: vyvíjí se s námi a my v něm.“ Řeči do prázdna

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .