Citáty o cvičení


Thomas Jefferson foto
Thomas Jefferson 17
3. prezident Spojených států amerických 1743 – 1826
„Chůze je nejlepší možné cvičení.“

Marcus Tullius Cicero foto
Marcus Tullius Cicero 328
římský filozof a státník -106 – -43 př. n. l.
„Tělesná cvičení a střídmost mohou tedy i ve stáří udržet něco z dřívější tělesné síly a svěžesti.“


 Avicenna foto
Avicenna 23
středověký perský učenec, lékař a filozof 980 – 1037
„Kdo zanechal tělesných cvičení, často churaví, neboť síla jeho orgánů následkem nedostatku pohybu slábne.“

Rod Steiger foto
Rod Steiger 1
herec 1925 – 2002
„Každá žena hledá mimořádného muže. Když ho nalezne, snaží se učinit z něho cvičenou opici podle svých představ.“

Mosso 1
1846 – 1910
„Tělesná cvičení mohou nahradit mnoho léků, ale žádný lék na světě nemůže nahradit tělesná cvičení.“

 Dalajláma foto
Dalajláma 65
14. dalajláma, tibetský duchovní vůdce 1935
„Osvícení můžeme dosáhnout jen cvičením v meditaci. Neexistuje žádný jiný způsob, jak transformovat svou mysl.“

Leonardo Da Vinci foto
Leonardo Da Vinci 48
italský renesanční umělec 1452 – 1519
„Tak jako nepoužívané železo rezaví, stojatá voda zahnívá,či v zimě zamrzá, tak mozek bez cvičení leniví.“ Deníky

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské“ "šestero odkazů"


George Whitefield foto
George Whitefield 17
anglický ministr a kazatel 1714 – 1770
„Jako Bůh nemůže národu nebo lidu seslat větší požehnání než jim dát věrné, upřímné a spravedlivé kazatele, tak největší prokletí, které Bůh vůbec může seslat na lidi v tomto světě, je vydat je na pospas slepým, neznovuzrozeným, tělesným, vlažným a necvičeným vůdcům.“

Charlie Chaplin foto
Charlie Chaplin 50
britský komik a režisér 1889 – 1977
„Myšlení, stejně jako hra na housle nebo piano, vyžaduje denní cvičení.“

 Platón foto
Platón 73
klasický řecký filozof -427 – -347 př. n. l.
„Člověk je nejmírnější a nejbožštější živočich, je-li zjemněn pravým cvičením; pakli žádným nebo klamným, je nejdivočejší ze všech tvorů, jež země rodí.“

Jan Amos Komenský foto
Jan Amos Komenský 106
český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel,... 1592 – 1670
„Bez příkladů, pravidel a cvičení buď ničemu se nevyučuje a neučí, nebo ničemu dobře.“


Steven Erikson foto
Steven Erikson 22
kanadský autor fantasy 1959
„Nekromant na cvičení moc nebyl, přesto zůstával štíhlý a mrštný, dokonce byl ve velmi dobré kondici, když musel bojovat při oněch vzácných příležitostech, kdy nezabrala kouzla, podlost, klam či bodnutí do zad.“ Zdraví mrtví

„Jméno má dlouhé a pokroucené jako zmije svinutá do klubíčka. Uvedl je na prvním cvičení, ale tak rychle a nezřetelně, že si je nikdo nestačil ani zapsat. Adepti mu říkali „vysoce vážený profesor Pitrim“. Přednášející vynechávali „vysoce váženého“. A mistr i „profesora“.
Zato když neposlouchal, používal se výraz „nekropáprda“. A říkali mu tak adepti i přednášející.“

 Démokritos foto
Démokritos 105
starověký řecký filozof, žák Leucippuse, zakladatel atomo... 460
„Lidé se častěji stávají dobrými cvičením, nežli od přírody.“

 Prótagorás foto
Prótagorás 5
před-sokratovský řecký filozof -486 – -411 př. n. l.
„Vyučování vyžaduje nadání i cvičení.“

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .