Citáty o cvičení

Sbírka citátů na téma cvičení.

Související témata

Celkem 20 citátů o cvičení, filtrovat:


 Dalajláma foto
George Whitefield foto
Reklama
Thomas Jefferson foto

„Chůze je nejlepší možné cvičení.“

— Thomas Jefferson 3. prezident Spojených států amerických 1743 - 1826

Otto Funke foto
Leonardo Da Vinci foto
Marcus Tullius Cicero foto
 Avicenna foto
Reklama
Rod Steiger foto
Jan Amos Komenský foto

„Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. 'Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český!' A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila:Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán.Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou.Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské“

— Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670
"šestero odkazů"

 Platón foto
Reklama
 Prótagorás foto

„Vyučování vyžaduje nadání i cvičení.“

—  Prótagorás před-sokratovský řecký filozof -486 - -411 př. n. l.

Jan Amos Komenský foto

„Bez příkladů, pravidel a cvičení buď ničemu se nevyučuje a neučí, nebo ničemu dobře.“

— Jan Amos Komenský český barokní spisovatel, filozof, náboženský spisovatel, pedagog, politický spisovatel a vědecký spisovatel 1592 - 1670

Flavius Renatus Vegetius foto
Barbara Ehrenreichová foto

„Cvičení je yuppie verze bulimie.“

— Barbara Ehrenreichová americká spisovatelka a novinářka 1941

Další