Auguste Rodin citáty

Auguste Rodin foto

12   563

Auguste Rodin

Datum narození: 12. listopad 1840
Datum úmrtí: 17. listopad 1917

Auguste Rodin, celým jménem François-Auguste-René Rodin byl jeden z největších sochařů 19. století, ústředním představitelem směru Beaux-arts. Vycházel ze studia antiky, gotiky, renesance a orientálního umění. Za základ své umělecké činnosti pokládal přírodu. Z ní vycházel a zůstával jí věrný až do smrti. Lidské tělo bylo pro něj nejvhodnějším prostředkem, kterým je možné vyjádřit každý duševní stav. Rodinem začíná éra moderního sochařství.

Citáty Auguste Rodin


„Pravda má jednu velkou výhodu: člověk si nemusí pamatovat, co řekl.“

„Práce je neustálé omlazování.“


„Tělo je roztavenou hmotou, do níž se obtiskují vášně. “

„Ten, kdo přidává zeleň jaru, červeň podzimu a purpur mladým rtům, vytváří ošklivost, protože lže.“

„Krása není východiskem, ale konečným cílem.“

„Obdiv je ušlechtilé víno pro vznešené duchy.“

„Když má člověk sto žen, jako by neměl ani jednu.“

„Lidstvo nebude šťastné do té doby, dokud všichni lidé nebudou mít uměleckou duši, tj. dokud všichni nebudou mít radost ze své práce.“


„Plocha a objem jsou zákony veškerého života a veškeré krásy.“

„Nemohu pochopit, že jsem ve dvaceti mohl opovrhovat ženami - a v sedmdesáti být jimi okouzlen.“

„Co je krásné, liší se od toho, co je účelné, ať si o tom nevědomí myslí, co chtějí.“

„"Moravská Hellas!!!"“

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .