Bram Stoker citáty

Bram Stoker foto

10   5

Bram Stoker

Datum narození: 8. listopad 1847
Datum úmrtí: 20. duben 1912

Abraham „Bram“ Stoker byl irský spisovatel a divadelní kritik, jeho nejznámějším dílem je hororový román Dracula.

Citáty Bram Stoker


„Poslechněte si je- děti noci! Jak krásná hudba, že?“ Dracula

„Smích se neptá "Smím vstoupit?" Smích je král a dostaví se, kdy a jak se mu zlíbí. Nikoho se neptá, neohlíží se na vhodnost okamžiku. Prostě řekne: "Jsem tu!"“


„Odsuzuji tě k živoucí smrti a věčné touze po krvi.“ Dracula

„Až dosud jsme byli tak trochu slepí; ovšem slepí, jak lidé bývají, protože když pohlédneme zpět, spatříme, co jsme mohli viděti, kdybychom byli schopni vidět to, co jsme vidět mohli!“

„Tohle je zcela prostá logika, nikoli logika šílence, přeskakujícího v mlze z drnu na drn. Jestliže to nebude pravda, důkaz nám přinese útěchu; rozhodně to neuškodí. A jestliže to bude pravda? Nuže, v tom tkví ta hrůza; jenže právě tato hrůza by mi měla přispět v mém konání, protože předpokládá alespoň trochu víry.“

„Občas si říkám, že jsme se snad všichni zbláznili a že příčetnými se staneme teprve tehdy, až se probudíme ve svěracích kazajkách“

„Pohled na družičky naplňuje radostí oči, jež čekají na příchod nevěsty; když se však nevěsta blíží, pak oči naplněné slzami již nevnímají světlo družiček.“

„Transcendentalismus je majákem pro anděly, i když pro lidi je pouhou bludičkou.“


„Často mi v mysli poletovala nějaká nehotová myšlenka, jenže ze strachu, aby neztratila křídla, jsem se ji bál vypustit.“

„Kdysi jsem zaslechl výrok jakéhosi Američana, a ten víru definoval takto: "To, co nám umožňuje uvěřit ve věci, o nichž víme, že neodpovídají pravdě."“

„Welcome to my house! Enter freely. Go safely, and leave something of the happiness you bring.“

„Because if a woman's heart was free a man might have hope.“ Dracula


„There are bad dreams for those who sleep unwisely.“ Dracula

„We learn of great things by little experiences.“ The Jewel of Seven Stars

„But a stranger in a strange land, he is no one. Men know him not, and to know not is to care not for.“ Dracula

„The world seems full of good men, even if there are monsters in it.“ Dracula

Podobní autoři

Citát se vám libí,
sdílejte ho s přáteli na .